Innlegg

Infoside om koronaviruset – Norge er gjenåpnet!

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering…

SkytterAdmin, ny versjon 21.februar

Det har allerede skjedd en rekke oppdateringer i SkytterAdmin siden versjonen som ble lagt ut 24.januar.

SkytterAdmin, ny versjon 24. januar

I dag (24.januar) er det lagt ut en ny versjon av SkytterAdmin. I denne artikkelen finner du en kortversjon av hva som er nytt, forbedret og rettet.

SKYTTERADMIN – EN STATUSRAPPORT ETTER 2-3 UKERS DRIFT

SkytterAdmin har nå vært i drift siden 15.desember 2016. Her følger en statusrapport med oppdatert informasjon og hvilke tiltak vi har iverksatt.

«SkytterAdmin» lanseres

I dag, 15.desember 2016, settes de nye dataløsningene i offisiell produksjon. De har fått navnet SkytterAdmin. Samtidig skjer det flere endringer på www.skyting.no.

Status SkytterAdmin – 13.12.16

13. desember fikk alle klubber tilsendt dette info-skrivet, med en gjenomgang av status for NSFs nye dataløsning, SkytterAdmin, i forkant av hovedlanseringen 15.12.

NSFs nye dataløsning – oppdatert informasjon om innføringen

Her kommer det oppdatert informasjon pr 20. november.

Brukerveiledning NSFs nye dataløsninger

Her finner dere en fil med korte brukerveiledninger for NSFs nye dataløsning.

Innspill fra Pistolkonferansen: Organisasjon og nye dataløsninger

Pistolkonferansen har blitt avholdt denne helgen på Olavsgaard Hotel. Her ble de nye dataløsningene og forslag til organisasjonsendringer presentert. Deltagerne ble deretter delt i grupper som kom med innspill på det de fikk presentert. Her kommer en samlet oppstilling over de viktigste punktene som ble tatt opp.