Innlegg

Infoside om koronaviruset

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering…

NSFs nye dataløsninger – Bruk av løsningene

Denne artikkelen beskriver hvordan de nye dataløsningene skal brukes. Se skyting.no for andre artikler om prosessen og arbeidsoppgaver. Vi hadde første opplæring av superbrukere 26.oktober. Her fikk vi mange meget nyttige tilbakemeldinger som vi selvsagt tar på stort alvor. Denne artikkelen er en av flere tiltak vi gjør.

NSFs nye dataløsning – beslutning om innføring

Skytterforbundet har besluttet at de nye dataløsningene settes i offisiell produksjon 15.desember 2016.

NSFs nye dataløsning – klubbenes oppgaver

I dag, 3. oktober, har Skytterforbundets kluber fått tilsendt på e-post den følgende informasjonen om NSFs nye dataløsning.

NSFs nye dataløsninger – planer, aktiviteter, oppgaver

21.juni og 22.august 2016 ble det lagt ut et informasjonsskriv…

Nytt fra org.utvalget: Dataløsninger

Før sommeren orienterte organisasjonsutvalget om at de var i gang med mange endringer.

Organisasjonskomiteen: Nye tanker for skytter-Norge

Den styrenedsatte organisasjonskomiteen har kommet med et sett forslag som til sammen vil kunne endre måten NSF arbeider på.