Innlegg

Nytt fra org.utvalget: Komiteer (oppdatert 30.8)

Organisasjonsutvalget arbeider med endringer i fagkomitestrukturen.