Innlegg

Infoside om koronaviruset – Norge er gjenåpnet!

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering…

Forslag til ny komitestruktur i Skytterforbundet

Organisasjonsutvalgets forslag til ny komitestruktur i Skytterforbundet legges fram for kretsene og skytter-Norge forøvrig.

NSFs nye dataløsninger – planer, aktiviteter, oppgaver

21.juni og 22.august 2016 ble det lagt ut et informasjonsskriv…

Nytt fra org.utvalget: Komiteer (oppdatert 30.8)

Organisasjonsutvalget arbeider med endringer i fagkomitestrukturen.

Nytt fra org.utvalget: Dataløsninger

Før sommeren orienterte organisasjonsutvalget om at de var i gang med mange endringer.

Organisasjonskomiteen: Nye tanker for skytter-Norge

Den styrenedsatte organisasjonskomiteen har kommet med et sett forslag som til sammen vil kunne endre måten NSF arbeider på.

Nytt fra organisasjonsutvalget

"Hvordan ville vi organisere Norges Skytterforbund dersom vi skulle etablere det på nytt?"