Innlegg

Presidenten har ordet, nr. 1, 2017

Ja, det er første gang jeg skriver denne spalten for vår…