Innlegg

Nytt våpenkompendium fra Politidirektoratet

Politidirektoratet (POD) publiserte nylig et offisielt våpenkompendium.…