Innlegg

Våpenlov og behandlingstid for våpensøknader

En saksbehandlingstid for erverv av våpen på 6 måneder er…

Lite dramatikk for NSF-skyttere i ny våpenforskrift

Den nye våpenloven trer i kraft 1. juni 2021, samtidig med ny…

Endringer i gjeldende våpenforskrift

I løpet av året vil det, med grunnlag i den nye våpenloven,…

Nytt våpendirektiv snart vedtatt

EU er i ferd med å ferdigstille nytt våpendirektiv.

EUs våpendirektiv – oppdatering pr. 14. juni

Forsiktig optimisme etter at EUs ulike komiteer diskuterer EU-kommisjonens våpendireketiv.

NSF sterkt kritisk til EU-kommisjonens våpenforslag

EU-kommisjonens forslag til nytt våpendirektiv er ikke kunnskapsbasert, men er ren symbolpolitikk, sier generalsekretær i NSF Arild Groven.