Innlegg

Vurderingsstevner for Skytterlandslaget (pistol og rifle)

Her er foreløpig program for vurderingsstevner for pistol og…