Visning av skytesystemet Accurize

Accurize skytesystem er ett Bergensutviklet skytesystem for tørrtrening…

T96 – Ny pistoløvelse

T96 er en ny øvelse for alle bane- eller feltskyttere i…

Klubbutvikling – Wenche Horten

NSFs klubbutvikler Wenche Horten forteller deg hvilke tiltak…

Norsk idrett i et internasjonalt perspektiv – Johann Olav Koss

Tidligere skøyteløper og 2.visepresident NIF, Johann Olav Koss…

Bly og miljø

Det utredes mulige restriksjoner mot blyammunisjon. Initiativet…

Våpenlovgivningen

Representanter fra Norges Skytterforbund, Det frivillige Skyttervesen,…