Produktpresentasjoner

Produktpresentasjonene varer i 20 min + 10 min pause. Utstillerne…

Prøv skyting!

Kom og prøv skyting! Det blir 6 elektroniske blinker levert…