Bly og miljø

Det utredes mulige restriksjoner mot blyammunisjon. Initiativet er tatt av Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA).

Samtidig er det dokumentert at bly i fast form som ligger i tørr grunn, kan håndteres.

EU kan konkludere med et forbud og at det (etter en overgangsperiode) blir opp til produsentene å finne alternativ til bly hvis skyting skal bestå som idrett.

Noen forhold som vil bli debattert:

  • Alternativ til bly
  • Konsekvenser for sportsskyting og jakt
  • Erfaringer med fjerning av bly fra tørr grunn
  • Hva med bly som allerede ligger i våtmarksområder

Program:

13:00–13:15:

Norges Skytterforbund v/Håvard Larsen (seminarleder)
Velkommen / seminarets program
Tema i stort (bly og sportsskyting, bly og miljø, etc.)

1315-1335:

Norges Jeger- og FiskeForbund v/Vidar Nilsen
Prosesser i ECHA
Bly og miljø, innenfor/utenfor våtmarksområder
Mulige konsekvenser for jegere og skyttere
Tidsplan prosesser i 2020

1335-1355:

Det Frivillige Skyttervesen v/Per Jarle Kristiansen
Tungmetaller på sivile skytebaner:
• Håndtering i henhold til gjeldende regelverk.
• Forebygge utlekking og sikre en forsvarlig behandling av tungmetaller.
• Utførte undersøkelser på sivile skyteanlegg
• Planlagte tiltak, bevisstgjøring og erfaringer

1355-1415: Pause

1415-1445:

Forsvarsbygg v/Magne Bolstad og FFI v/Ida Vaa Johnsen
Vurderingsprosess, mulige tiltak
Risikovurdering (beiting, fisk, osv.)
Tiltaks- og risikovurdering av Forsvarets skytebaner

1445-1505:

NGI v/Gudny Okkenhaug
Forurensning ved skytebaner: Utfordringer, risiko og løsninger!

1505-1525:

Asplan Viak v/Maria Haugen
Rensedammer, legge i rør, våtmarksområder
Erfaringer fra konkrete anlegg

1525-1540: Pause

1540-1630:

Debatt ledet av tidligere TV2-programleder Stein Kåre Kristiansen:
NGI, Gudny Okkenhaug
Asplan Viak, Petter Snilsberg
Forsvarsbygg, Magne Bolstad
Universitet i Oslo, Rolv Vogt
FFI, Ida Vaa Johnsen

Hentetid for hendelse (1)

Big Apple – 220 plasser
-