Åpen time

Representanter fra NSFs styre og administrasjon tar i mot spørsmål og henvendelser fra salen. Har du noe på hjertet eller en sak du gjerne vil ta opp med NSF så er dette en god anledning til å ta det opp.

Til stede:

President Håvard Larsen
Visepresident Bjørn Harald Vik
Leder av Breddeidrettskomitéen Asta Kvalbein
Generalsekretær Arild Groven

Hentetid for hendelse (1)

Big Apple – 220 plasser
-