Feltpistol-løsning Demo – Kongsberg Target Systems

Kongsberg Target Systems jobber med å finne en løsning for digitale blinker for finaleskyting i feltpistol. De viser frem en enkel og uformell demo av denne løsningen i dette foredraget.

Hentetid for hendelse (1)

Manhattan – 75 plasser
-