Skyting som ungdoms- og breddeidrett – refleksjoner sett utenfra – Erik Unaas

Erik Unaas er styremedlem Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite og tidligere sportsjournalist.

Han har også vært mangeårig politiker og ordfører og er oppvokst i en skytterfamilie. På Skyttermessen vil han snakke om skyting som ungdoms- og breddeidrett, sett med et perspektiv utenfra. Blant annet vil han ta opp betydningen av forelder-rollen, utviklingen av trener-rollen og hvordan synliggjøre skyttersporten i enda større grad.

Hentetid for hendelse (1)

Big Apple – 220 plasser
-
Trykk på tittelen over for mer informasjon