Videreutvikling av SkytterAdmin – Kenneth Eikenes

Kenneth Eikenes

Som en konsekvens av utviklingen i NIF sine sentrale systemer er det nødvendig med en videreutvikling av de løsningene som Skytterforbundet fikk på plass i 2016/2017.

Ny teknologi gir oss muligheter vi ikke hadde ved siste korsvei, samt at vi som organisasjon har lært mye om hva vi ønsker å benytte slike løsninger til. Foredraget vil presentere prosjektets kjente rammer og informere om veien videre.

Hentetid for hendelse (1)

Manhattan – 75 plasser
-
Trykk på tittelen over for mer informasjon