Våpenlovgivningen

Representanter fra Norges Skytterforbund, Det frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Danske Skytteunion og Juistkomitéen informerer og tar i mot spørsmål om våpenlovgivningen. Fokus på hva den nye våpenforskriften betyr for skyttere og jegere samt erfaringer fra dansk våpenlovgivning.

Panelet består av:

  • Bjørn Harald Vik, Visepresident i Norges Skytterforbund og seminarleder som innleder og presenterer panelet og leder debatten.
  • Leder justiskomiteen på Stortinget Lene Vågslid (A) som presenterer arbeidet og prosessen med våpenloven, signaler på hvordan forskriften blir, skytevåpen og samfunnet.
  • Generalsekretær i Det Frivillige Skyttervesen (DFS) Jarle Tvinnereim som presenterer våpenlovgivningen fra DFS sitt synspunkt.
  • Jaktkonsulent Norges Jeger og Fiskeforbund (NJFF) Vidar Nilsen som presenterer våpenlovgivningen fra NJFF sitt synspunkt.
  • Generalsekretær i Danske Skytteunionen, Tommy Sørensen som presenterer den danske våpenloven og utfordringer de har og samtidig sammenligner med norsk våpenlov.

Hentetid for hendelse (1)

Big Apple – 220 plasser
-