Andre kurs

Under følger en oversikt over andre kurs som tilbys i regi av Norges idrettsforbund og Idrettskretsene.

Idrettskrets

Idrettskretsene rundt om i landet arrangerer en rekke kurs hvert år, blant annet i:

 • Valgkomite
 • Klubbens styrearbeid i praksis
 • Møteledelse
 • Anlegg
 • Økonomistyring og regnskap
 • Idrettens rammebetingelser
  • Organisering av norsk idrett
  • Økonomi
  • Idrettspolitikk
 • Idrettens lover og regler

Ta kontakt med din idrettskrets for å si ifra at du er interessert i et kurs. Liste over kretsene og kontaktinformasjon finner du her.

Olympisk Akademi

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi – en møteplass for unge ledere i idretten. Meld deg på nå!

Olympisk akademi finner sted på Nansenskolen på Lillehammer. Akademiet er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten. Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Deltakerne må ha fylt 18 år. Øvre aldergrense er 29 år

For informasjon om årets Olympiske Akademi og påmelding:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/internasjonalt/olympisk-akademi/

Lederkurs for ungdom

Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Flere ungdommer fra NSF har

Utdanning for yngre ledere i idretten

Idrettskonsulent i NSF Helene Rønningen har selv gått denne utdanningen:

«Jeg tok denne utdanningen 2012-2013 og det ga meg motivasjon og kompetanse til å engasjere meg mer innenfor skyting og dens organisering. Fagene og undervisningen var relevant for alle idretter og vi fikk både praktisk og teoretisk undervisning. Det gikk helt fint å ta dette studiet ved siden av bachelorstudier og som førsteårsstudent. Semesteravgift, pensum og reise vil dekkes av Norges Skytterforbund dersom du kommer med på kurset og NIF dekker resten av kostnadene.

Noe av det aller beste med dette studiet er det sosiale og nettverksbyggingen med mange muligheter for å utveksle erfaringer på tvers av idretter. Jeg anbefaler denne utdanningen på det sterkeste!»