NSFS kurs for nye medlemmer

 NSF har utviklet flere kurs som kan benyttes i opplæringen av nye medlemmer i klubben. Alle nye medlemmer skal få en form for sikkerhetsopplæring, og NSF har utviklet kursmateriell til dette formålet. Videre har vi utviklet materiell som gir en litt mer omfattende innføring i skytetekniske elementer enn det grunnleggende «Sikkerhetskurset». I tabellen finner du en oversikt de kursene som NSF tilbyr for nye medlemmer, og under vil du finne en nærmere beskrivelse av hvert kurs.

Kurs Gren Kort beskrivelse Materiell Støtte
Sikkerhetskurs for nye skyttere
Tid: 12t
Instruktør: Erfaren trener eller tillitsvalgt i klubben.
Alle grener Kurset har sikkerhet som en råd tråd, herunder praktisk behandling av våpen. Kursheftet «Sikkerhetskurs for nye skyttere» Godkjent for direkte  utbetaling av  breddemidler/kursstøtte*
Begynnerkurs pistolskyting
Tid: 20t
Instruktør: Erfaren trener eller tillitsvalgt i klubben..
Pistol Kurset gir en mer omfattende innføring i skytetekniske elementer. Med dette kurset ønsker NSF å gi klubbene et verktøy de kan bruke for en videre opplæring og ferdighetsutvikling blant medlemmene. Kursheftet «Begynnerkurs i pistolskyting». Godkjent for direkte  utbetaling av  breddemidler/kursstøtte*
Begynnerkurs rifleskyting
Tid: 20t
Instruktør: Erfaren trener eller tillitsvalgt i klubben.
Rifle Kurset gir en mer omfattende innføring i skytetekniske elementer. Med dette kurset ønsker NSF å gi klubbene et verktøy de kan bruke for en videre opplæring og ferdighetsutvikling blant medlemmene**. Kompendiet «Kom i i gang med trening – rifle». Godkjent for direkte  utbetaling av  breddemidler/kursstøtte*
Begynnerkurs viltmålskyting
Tid: 20t
Instruktør: Erfaren trener eller tillitsvalgt i klubben.
Viltmål Kurset skal gi en praktisk innføring i skyteteknikk i vilmål, og inneholde lærestoff, øvelser og instruksjonstips***. Kompendiet «Viltmålsskytte Grundutbilding» + DVD «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting». Godkjent for direkte  utbetaling av  breddemidler/kursstøtte*
Begynnerkurs lerdueskyting
Tid: 20t
Instruktør: Erfaren trener eller tillitsvalgt i klubben.
 Lerdue Kurset skal gi en praktisk innføring i skyteteknikk i lerdue, og inneholde lærestoff, øvelser og instruksjonstips****. Kompendiet «Grundutbildning Lerduva» + DVD «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting». Godkjent for VO-tilskudd + breddemidler*.

*Støtte til å gjennomføre kurs utbetales via NSFs breddemiddelordning ved at kursene registreres i Idrettskurs via Min Idrett. Innlogging til Idrettskurs kan gjøres via Min Idrett (www.minidrett.no). Brukerveiledning til registrering av Idrettskurs finner du her. Fra 01.01.2017 er Sikkerhetskurs og Begynnerkursene dessverre ikke lenger godkjent for VO-tilskudd da kriteriene for VO-tilskudd har blitt justert. Se mer under menyen «Støtte til kurs».

Hvordan registrerer man kurs i Idrettskurs?

www.minidrett.no vil dere finne mer utførlig informasjon om hvordan dere skal komme i gang med registreringen, og også kontaktinformasjon til brukerstøtte og hjelp. NIF IT har også laget brukerveiledning som er tilgjengelig her.

Sikkerhetskurs for nye skyttere

Alle nye medlemmer skal gjennomføre en form for sikkerhetsopplæring. NSFs sikkerhetskurs tar for seg alle de viktige aspektene ved sikkerhetsopplæring av nye medlemmer. Gjennom teoretisk og praktisk opplæring får kursdeltakerne lære sikker opptreden på banen og håndtering av våpen og ammunisjon iht. til gjeldende bestemmelser.  Kurset er obligatorisk for alle som tidligere ikke har fått tilsvarende opplæring. Kurset avsluttes med en teoretisk prøve.

Tema:

Teori (3-4 timer – generelt) Praksis (8-9 timer på skytebanen – hhv Lerdue, Pistol, Rifle og Viltmål)
Organisasjonsstruktur Sikker opptreden på skytebane
Sikker opptreden på skytebanen Behandling av våpen og ammunisjon
Behandling av våpen og ammunisjon Sikkerhetsbestemmelser
Sikkerhetsbestemmelser Skyteøvelser under ledelse
Oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon Våpenpuss
Våpentyper og ammunisjonstyper – generell orientering
Verneutstyr
Medlemmenes rettigheter og plikter

Gjennomføring:
Kurset har en varighet på ca. 12 timer, og kan gjennomføres i løpet av en helg eller fordeles over flere treningskvelder i klubben.

Kursmateriell:
Kursheftet «Sikkerhetskurs for nye skyttere» kan bestilles hos nsf @ skyting.no og koster kr 50 pr stk. Hver kurspakke inneholder kurshefte, eksamensoppgaver og kursbevis.
Kursheftet kan også lastes ned elektronisk her: Sikkerhetskurs for nye skyttere – kurshefte

Instruktørveileding:
Vi har utarbeidet en powerpoint-presentasjon som hjelp til kursets instruktører. I denne presentasjonen kan det også legges inn andre elementer som klubbens klubbens egne lover og regler. Powerpointpresentasjonen kan lastes ned her: Powerpoint sikkerhetskurs

Begynnerkurs i pistolskyting

Kurset gir deltakerne en innføring i sikkerhetsrutiner for pistol, opptreden på standplass, grunnleggende skyteteknikk og samordning av tekniske ferdigheter, samt stevnerutiner. Etter gjennomgått kurs vil deltakerne kunne avgi gode presisjonsskudd med pistol. Kurset gir også en innføring i mental forberedelse, og metoder for fysisk oppvarming og trening.

Tema:

Teori Praksis
Utstyr Forberedelser
Regler Grunnelementer i pistolskyting
Sikkerhet Skuddets oppbygging
Bli med på konkurranse


Gjennomføring:

Vi anbefaler at kurset gjennomføres på ordinære treningskvelder etter at sikkerhetskurset er gjennomført. Nivået på deltakerne vil være avgjørende for hvor lang tid en bruker på hvert enkelt tema. Det er opp til den enkelte instruktør å vurdere dette. Kurset kan også benyttes som valgfag i skolen/skyteskole eller som et introduksjonskurs for nye skyttere i klubben. Kurset er beregnet for utøvere fra 10 år og oppover.

Kursmateriell:
Kursheftet «Begynnerkurs i Pistolskyting»  kan bestilles hos nsf @ skyting.no og koster kr 80 pr stk. Hver kurspakke inneholder kurshefte og kursbevis. Kursheftet kan også lastes ned elektronisk her: Begynnerkurs i Pistolskyting – kurshefte.
Anbefalt tilleggslitteratur: Kursheftet «Kom i gang med trening – Pistol». Heftet kan bestilles hos nsf @ skyting.no og koster kr 150 pr stk. Heftet kan også lastes ned her: Kom i gang med trening – Pistol .

Begynnerkurs i rifleskyting**

NSF har ikke utarbeidet eget kursmateriell for begynnerkurs i rifleskyting, men anbefaler kompendiet «Kom i gang med trening i klubben – Rifle» som grunnlag for begynneropplæring i rifleskyting.
En slik begynneropplæring basert på innholdet i dette heftet kan registreres som «Begynnerkurs i rifleskyting» i Sportsadmin.

Tema:

Teori Praksis
Sikkerhet og reglement Å skyte et skudd
-Stående skytestilling
-Knestående skytestilling
-Liggende Skytestilling
-Sittende skytestilling
Instruksjonstips Grunnleggende skyteteknikk
-Pust og pustesyklus
-Sikter og sikting
-Avtrekk
Materiell og utstyr Forslag til ulike treningsøkter
Verdt å vite


Kursmateriell:

Kompendiet «Kom i gang med trening i klubben – Rifle» kan brukes som grunnlag for begynnerkurs i rifleskyting. Kompendiet kan bestilles hos nsf @ skyting.no og koster kr 150 pr stk. Heftet kan også lastes ned her: Kom i gang med trening – Rifle

Begynnerkurs i viltmålskyting***

NSF har ikke utarbeidet eget kursmateriell for begynnerkurs i viltmålskyting, men anbefaler det svenske kompendiet «Viltmålsskytte Grundutbildning» sammen med DVD-en «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting» som grunnlag for begynneropplæring i viltmålskyting. En slik begynneropplæring basert på innholdet i dette heftet sammen med gjennomgang av DVD kan registreres som «Begynnerkurs i viltmålskyting» i Sportsadmin.

Kompendiet «Viltmålsskytte Grundutbildning» er utdanningsmateriell for skyttere som er nybegynnere i viltmålskyting. Innholdet tar for seg foreningskunnskap og organisasjonskunnskap samt noe teknikktrening og fysisk trening. Materialet er ment å gi nybegynnere en god grunn å stå på, og kompendiet er å fint å kombinere sammen med «Sikkerhetskurs for nye skyttere».  Utdanningen gjennomføres i klubb, og gjerne i studiesirkel.

DVD-en «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting» presenteres det grunnleggende i viltmålskyting og lerdueskyting. DVD-en er utviklet i samarbeid med noen av Sveriges mest erfarne skyttere innom den respektive gren.

Kursmateriell:
Kompendiet «» kan lastes ned her: Viltmålsskytte Grundutbildning
DVD koster kr 50 og kan bestilles via det Svenska Skyttesportförbundet

Begynnerkurs i lerdueskyting***

NSF har ikke utarbeidet eget kursmateriell for begynnerkurs i lerduemålskyting, men anbefaler det svenske kompendiet «Grundutbildning Lerduva» sammen med DVD-en «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting» som grunnlag for begynneropplæring i viltmålskyting. En slik begynneropplæring basert på innholdet i dette heftet sammen med gjennomgang av DVD kan registreres som «Begynnerkurs i lerdueskyting» i Sportsadmin.

Kompendiet «Grundutbildning Lerduvor» er utdanningsmateriell for skyttere som er nybegynnere i lerdueskyting. Inneholdet tar for seg forenings- og organisasjonskunnskap samt  noe tekniktrening og fysisk trening. Materialet er ment å gi nybegynnere en god grunn å stå på, og kompendiet er å fint å kombinere sammen med «Sikkerhetskurs for nye skyttere».  Utdanningen gjennomføres i klubb, og gjerne i studiesirkel. DVD-en «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting» presenteres det grunnleggende i viltmålskyting og lerdueskyting. DVD-en er utviklet i samarbeid med noen av Sveriges mest erfarne skyttere innom den respektive gren.

Kursmateriell:
Kompendiet «» kan lastes ned her: Grundutbildning Lerduva
DVD koster kr 50 og kan bestilles via det Svenska Skyttesportförbundet