Informasjon om frister årsmøter og rapportering av medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund

Se vedlagte lenker for informasjon fra NIF http://fzfkxymj.mnm.as/r/29401/165537489/9208?l=nb-NO

Grenseløs møteplass

18. februar arrangerer vi Grenseløs møteplass for mennesker…