Den valgte ledelsen i Skytterforbundet består av forbundsstyret og disse tre komiteene:

I tillegg velges det på Forbundstinget tre komiteer med lovpålagt ansvar innenfor sine arbeidsområder:

Valgkomiteen

Kontrollkomiteen

Lovkomiteen