Kretsstyret

Styret 2018:

Leder: Tore M. Davidsen. Ett år igjen av perioden.

Nestleder: Joar A. Moen. Valgt for to år.

Kasserer: Anita Nodland. Valgt for to år.

Styremedlem: Geir Nordrum. Valgt for ett år.

Styremedlem: Jørn Morten Sletta. Valgt for to år.

Varamedlem: Geir Tidemandsen. Valgt for to år.

Revisorer:

Håvard Eriksen og Kjell Hagberg. Begge gjenvalgt for to år.

Valgkomite fram til neste ting:

Leder: Tom Rune Skogstad.

Medlem: Sverre Ødegård.