Kretsstyret

Styret 2017:
Leder: Tore M. Davidsen. Gjenvalgt for to år.
Nestleder: Stig Ronny Fredrikstuen. Ikke på valg. Ett år igjen av perioden. Kasserer: Erik Eggen Åmillom. Valgt for to år.
Styremedlem: Birgit Jostad Solbakken. Ikke på valg. Ett år igjen av perioden. Styremedlem: Anita Nodland. Hun erstatter Victoria B. Nyfløt som hadde ett år igjen av perioden. Anita Nodland er dermed valgt for ett år.
Varamedlem: Helene Volehaugen. Ikke på valg. Ett år igjen av perioden. Varamedlem: Geir Nordrum. Valgt for to år.
-Revisorer:
Kjell Hagberg. Ikke på valg. Ett år igjen av perioden.
Håvard Eriksen. Ikke på valg. Ett år igjen av perioden.
-Valgkomite:
Leder: Tom Rune Skogstad. Ikke på valg. Ett år igjen av perioden. Medlem: Rune Kjølgård. Ikke på valg. Ett år igjen av perioden.