Para Trap er betegnelsen for skytesporten leirdueskyting som utøves av personer med funksjonsnedsettelser.

Det har den siste tiden i forbundet blitt jobbet med å tilrettelegge for Trap også for utøvere med funksjonsnedsettelser i grenen leirdue. Dette for at det skal være et tilbud for utøvere som ønsker å konkurrere også i dette. Per i dag er det klasser og regler i det internasjonale regelverket for para i OL-Trap, og det jobbes per nå med å tilrettelegge og utarbeide regelverk på para i Nordisk Trap. De internasjonale reglene kan du finne her.

Men hva er leirdueskyting, og hva skal til for å starte med dette?

Litt om leirdueskyting
Leirdueskyting er en gammel skytesport som er utbredt over hele verden med mange leirdueskyttere og grener. Blant de ulike grenene er eksempler som Trap, hvor en igjen har flere undergrener som Olympic Trap, Nordisk Trap, Dobbelt-Trap, Down The Line og Jegertrap, for å nevne noen. I Norge er det hovedsakelig Nordisk Trap, Olympic Trap og Jegertrap som utøves. I Trap-skyting bruker man en standplass hvor skytterne stiller seg opp og skyter i fra. Og så har man en bunkers et stykke fremfor seg ute på leirduebanen, som og kalles felle (av engelsk trap) hvor det står leirdue-kastemaskin. En roper så opp leirduer, via mikrofoner på banen, etter tur, og maskinen kaster dem ut, og så skyter en på leirduene, og da gjelder det å treffe flest mulig. En har og grenen Sporting, med undergrener som Compak Sporting, FITASC, og Leirduesti hvor en har flere kastemaskiner som leirduene kommer i fra. I tillegg har en grenen Skeet, som består av to tårn på hver side av banen, hvor leirduene kommer i fra på tvers.

Para Trap i Norge
For Para Trap skal det satses på grenen Nordisk Trap. Det gjør en for at det i Norge finnes flest Trap-baner, banene finnes over hele landet, og ellers i Norden, og fordi at denne formen for leirdueskyting kan passe best for flest personer med funksjonsnedsettelser – da de fleste baner ligger på bakkenivå og er tilgjengelig for flest mulig og at Nordisk Trap skytes fra standplass med ett skudd om gangen. Eldre baner er og ofte tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser, og om ikke, er det ofte små ombygninger som skal til, for eksempel med enkle ramper. Nye offentlige baner som bygges skal være universelt utformet.

Hvordan skytes Para Trap – Nordisk Trap?
Nordisk Trap består av en leirduebane med en standplass og en leirdue-kastemaskin. Standplassen består av fem skyteplater, som en skyter i fra, ved å stå på eller ved å plassere rullestolen på. Leirdue-kastemaskinen kaster leirduene utover i en horisontal vinkel på 60 grader, hvor vinkelen på hver due endres for vært kast. Skytterne skyter etter tur og de skyter fem enkle skudd hver fra hver sin standplass hvor en serie er 25 skudd. En Nordisk Trap konkurranse består av fire serier og totalt 100 skudd.

Alle paraskyttere, uansett gren skal klassifiseres, dette for å kunne skyte under mest mulig rettferdige forhold – klassifisering kan du lese om her. Ved endt klassifisering, vil man få tildelt en klasse man skal delta i, mer om disse kan du lese om her.

Normalt har Nordisk Trap utgangsstilling lav kolbe, som betyr at kolben skal vises under albuen før en roper ut leirduene og skyter. For Para Trap-klassene er utgangsstillingene fri, som betyr at en kan ha fri utgangsstilling, klasse SG-U kan starte montert.

Hva behøver du for å komme i gang med Para Trap?
Utstyrsmessig trenger du ikke mye. Du kan få hagler beregnet for leirdueskyting både brukte og nye til overkommelige priser. Det finnes selvfølgelig svært dyre leirduehagler, men det behøver du ikke for å komme i gang, men det må være hagler laget for stålhagl som tåler noen skudd. Ellers må en ha hørselsvern og skytebriller for hørsel- og øyebeskyttelse. Dette er og utstyr som koster lite. Leirdueammunisjon og leirduer er og relativt rimelig. Om du må ha utstyr for å holde deg på plass for eksempel i rullestol kan reim rundt brystet benyttes. På mange baner får en og låne hagler, og de har og ofte dyktige instruktører som hjelper til.

Om du ønsker å begynne kan du ta kontakt med en klubb og leirduebane der du bor, eller forbundets integreringskonsulent. Dermed kan vi bistå med å finne en klubb i nærheten, og se på mulighetene for oppstart av Trap. Flere land har startet Para Trap og det jobbes med konkurranser i flere land, i tillegg til at det jobbes med å få Para Trap med som gren i Paralympics. Så her finnes det mange muligheter – enten du vil ha det litt sosialt og skyte litt, til at du i tillegg vil utvikle deg og delta på konkurranser. Uansett hva du ønsker, er du hjertelig velkommen i vårt skyttermiljø.

Integreringskonsulent Gyda Winther kan nås på gyda.winther @ skyting.no.