NM feltpistol, Rena

29. juli 2024 / / /

NM spesialfelt og feltpistol arrangeres av pistolklubbene i Brumunddal og på Rena. Arrangementssted er Hovdmoen nord for Rena. For informasjon og påmelding, se arrangementets nettside: https://nmfeltpistol2024.no/