Breddemidler og andre tilskuddsordninger

På denne siden finner du informasjon om ulike støtteordninger som breddemidler og andre inntektskilder din klubb kan benytte seg av.

Breddemidlene er en tilskuddsordning i NSF der en del av forbundskontingenten avsettes til breddeformål i kretser og lag. Utdelingen av breddemidlene er to-delt.

1) Søknadsbaserte breddemidler

Denne delen av breddemidlene fordeles gjennom søknad fra klubb og krets.

Søknadsperioden er vanligvis oktober-desember hvert år. Det vil bli lagt ut mer informasjon på skyting.no og sendt ut informasjon til alle klubber og kretser når det er aktuelt å søke.

Kretsene kan søke om:

 • Prosjekter som rekrutterer kvinner i alle aldre og barn/ungdom i alderen 6-25 år
 • Ammunisjon til rekrutteringsprosjekter (begrenset antall)
 • RTT/regions- og kretslag 
  (Samlinger, trenerstøtte og enkle hjelpemidler)
 • Skytesimulator til kretslag
  Maks antall: to
 • Trener- og dommerkurs (evt samlinger)
 • Treningssamlinger og trenerstøtte for alle aktive i kretsen
 • Profilering av de olympiske skyteprogrammene
 • Reisestøtte til Landsstevnet for Rekrutter
 • Tiltak for paraskyting

Klubbene kan søke om:

 • Elektroniske skiver
  • Rifle: 10m, 50m og 300m
  • Pistol: 10m, 25m og 50m
  • Viltmål: 10m og 50m
 • Lerduemaskiner og andre tekniske innretninger

2) Direkteutbetaling av breddemidler

Denne delen av breddemidlene fordeles direkte basert på klubbenes registrering i Idrettsregistreringen (aktivitet) og Min Idrett/Idrettskurs. Utbetaling av disse breddemidlene vil skje påfølgende år, og er basert på tallene som er registrert forrige år. 

Det betyr at det nå er enda viktigere at klubbene dokumenterer sin aktivitet gjennom Idrettsregistreringen og Sportsadmin. Klubbene får allerede god uttelling ved å registrere ungdomsaktivitet i Samordnet Rapportering gjennom utbetaling av lokale aktivitetsmidler (LAM), og kursaktivitet i Sportsadmin gjennom utbetaling av voksenopplæringstilskudd (VO-tilskudd).

Kurs på forbunds- og kretsnivå**
Dommerkurs (alle grener) – 25 timer
Trenerkurs trener 1 (pistol og rifle) – 45 timer
Trenerkurs trener 2 (pistol og rifle) – 75 timer
Ungdoms- og trenersamling (regionale) – 8 timer
Ledersamling (kretslederkonf., fagkonf.) – 12 timer
Oppdateringssamling for dommerinstruktører – 12 t
Kurs i elektronikk – 16 timer
Feltdommerkurs- 15 timer
Klubbutvikling (start og oppfølgingsmøter)

*Kursene skal registreres av klubben selv i Idrettskurs.no, og utbetalingen av breddemidler går direkte til klubb.
**Kursene på forbunds- og kretsnivå skal registreres av forbundskontoret. VO-tilskudd utbetales til kursarrangør fra NIF.

På www.idrettskurs.no (logg inn via Min Idrett) vil dere finne mer utførlig informasjon om hvordan dere skal komme i gang med registreringen, og også kontaktinformasjon til brukerstøtte og hjelp. Se også denne brukerveiledningen fra NIF IT.

Klubber og kretser kan søke om støtte for Rekrutterings- og aktivitetstiltak som er gjennomført i løpet av året. 

Søknadsperioden er vanligvis november – desember hvert år. Det blir lagt ut mer informasjon på skyting.no og sendt ut informasjon på e-post til alle klubber og kretser når det er aktuelt å søke.

Du kan sende inn søknad for flere tiltak i samme skjema, noen eksempler på tiltak er:

– Skyteskole

– Åpen dag

– Treningssamlinger

– Temadager (våpenstell, stående skytestilling osv)

– Sosiale tiltak (pizzakveld, aktiviteter utenfor skytebanen)

Kriterier:

 • Klubben kan maks motta kr 5000,- i støtte per tiltak
 • Tiltaket må ha blitt gjennomført samme år som man sender inn søknaden
 • Deltakerne må ha vært fra følgende målgrupper:
  • Barn og ungdom (10-25 år)
  • Kvinner (alle aldre)
  • Paraskyttere (alle aldre)

(Tekst fra tilskuddsportalen.no)

«Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Vi oppdaterer informasjon om tilskuddene automatisk (via vår informasjonsrobot) og innholdet kontrolleres manuelt av vårt team. Du kommer derfor i forkant av søknadsarbeidet og kan få flere ideer til finansiering.»

Les mer her.

Følg linken under for en oversikt over støtte- og tilskuddsordninger fra NIF. Informasjon om de ulike ordningene sendes som regel også ut på e-post til klubbene.

Les mer her.