Teknisk komité (TK)

Teknisk komité (TK) skal forvalte og videreutvikle internasjonale og nasjonale regelverk. TK skal godkjenne juryer, og er ansvarlig for at Norges Skytterforbund har internasjonale dommere. I tillegg skal komiteen godkjenne forslag til dommere til internasjonale mesterskap.

Navn
Rolle
Bosted
Telefon
E-post
Tom Lauritzen Leder Bodø 982 61 690 toml @ uritzen.no
Magnus Strømdal Nestleder Trondheim 920 63 538 magnus.stromdal @ gmail.com
Anne Cecilie Falsen Brække Komitémedlem Nesttun 986 25 311 ancenfb @ gmail.com
Stein Håkon Gundersen Komitémedlem Larvik 936 17 377 steinhg1 @ outlook.com

Marte Torvik ble valgt inn som komitemedlem på Forbundstinget 2023, men har seinere trukket seg fra vervet.

Generelt om Teknisk komité (TK):

Formål

Teknisk komite (TKs) formål er å forvalte og videreutvikle internasjonale og nasjonale regelverk og reglementer. TK skal godkjenne juryer, er ansvarlig for at NSF har internasjonale dommere og godkjenne forslag på dommere til internasjonale mesterskap.

Konstituering og sammensetning
 • Komiteens leder, nestleder og 3 komitemedlemmer velges på Forbundstinget for 2 år av gangen og sitter som faste medlemmer i TK.
 • Komiteens leder sitter i Forbundsstyret.
 • Komiteen skal være bredest mulig sammensatt med hensyn til kompetanse og bakgrunn.
Arbeidsform og fullmakter
 • Følge med på internasjonalt regelverk (ISSF, WSPS (Para Sports), FITASC, PPC 1500) og sørge for at endringer blir fulgt opp nasjonalt
 • Ha ansvar for å vedta nasjonale regelverk etter innspill fra BIK/fagkonferanser
 • Sikre at Norge har tilstrekkelig med dommerinstruktører og internasjonale dommere, og at disse har den kompetansen som kreves
 • Være rådgiver angående våpen og våpenlov
 • Være rådgiver angående utstyr og utforming av utstyr ihht. gjeldende regelverk
 • Godkjenne Teknisk Delegert til norgesmesterskap, samt godkjenne juryleder i norgesmesterskap med kongepokaløvelser
 • Godkjenne dommere til internasjonale mesterskap etter forslag fra forbundskontoret.
 • Godkjenne norgesrekorder og føre rekordprotokoll
Økonomi

Teknisk komité får eget budsjett basert på vedtatt aktivitetsplan. TD (alltid) og juryformann ved kongepokal-øvelser går over sentrale midler.