Kretsens adresse:

Postadresse: Lokes vei 7
Poststed: 1640 Råde
Telefon: 913 83 039
E-post: osk20 @ online.no

Kretsstyret 2020:

Leder: Marianne Ullvassveen
Adr: Lokes vei 7, 1640 Råde
Tlf: 913 83 039
Epost: osk20 @ online.no
Klubb: Ull Sportsskyttere