Kretsens adresse:

E-post: osk20 @ online.no

Leder: Marianne Ullvassveen
Tlf: 913 83 039