Breddeidrett – Klubbdrift

Norges Skytterforbund ønsker å hjelpe klubbene til best mulig drift og utvikling. Vi har flere støtteordninger og prosjekter klubbene kan benytte seg av, les mer om hvordan klubben din kan bli enda bedre på denne siden.

På denne siden finner du mye informasjon som både utøvere, trenere og ledere i en klubb kan ha stor nytte av. I menyen under finner du informasjon om en rekke ulike temaer som berører klubbdrift.

Trykk for å velge:

I Norges Idrettsforbunds klubbguide finner du masse nyttig informasjon og veiledning for klubben. 

Noen av temaene er økonomi, årsmøte samt nyttige maler og verktøy.

Les mer på Norges Idrettsforbunds nettsider her.

Under kan du laste ned en veileder i Word-format tilpasset klubber i NSF som kan benyttes av klubber som vil utvikle en egen klubbhåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted.

Deler av veilederen foreslår konkret tekst eller en rutine som klubben kan benytte slik den er, og noen steder må klubben gjøre egne avklaringer. For at håndboka skal bli et godt hjelpemiddel er det viktig å fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres klubb. Klubben bør sette inn egen logo og bilder fra klubbens aktiviteter. Da vil den bli mer attraktiv å lese og bruke!

Klubbhåndboka bør vedtas og oppdateres av styret slik at det kan gjøres endringer i den når det er behov.

Last ned klubbhåndboken her:

NSF Klubbhåndbok

Seksuelle overgrep og trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltolleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, livssyn, bakgrunn, etnisitet, funksjonshemming eller seksuell orientering.

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Varsling

Skytterforbundet ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Skytterforbundet tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Politiattest

Norges idrettsforbund og Norges Skytterforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Menneskeskapte miljø- og klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Idrettstinget 2015 vedtok en programerklæring hvor det heter «Norsk idrett vil ta hensyn til naturen, klimaet og miljøet.»

Norges idrettsforbund har ambisjoner om at idretten på alle nivåer – i særforbund, idrettskretser og idrettslag – skal ta ansvar for sin miljø- og klimapåvirkning.

Miljøhåndbok for norsk idrett skal være til hjelp for alle idrettslag som ønsker å bidra til å ta vare på miljøet. Miljøhåndboka gir ikke svar på alle spørsmål, men vil forhåpentligvis bidra til at enda flere blir beviste på miljøutfordringer, og tenker på miljøet i forberedelser og gjennomføring av aktivitet og arrangement. I tillegg til betydningen av myndighetenes og interesseorganisasjonenes arbeid, gir boka også eksempler på miljøtiltak blant konsert- og festivalarrangører og i bygg- og anleggssektoren. Dessuten har det kommet på plass et omfattende merkings- og sertifiserings- system, som har skapt gode verktøy for systematisering.

NSF har avtale med Skytterlinken AS når det gjelder produsjon og salg av medaljer og merker.

Skytterlinken produserer disse merkene:

  • NAIS- og Kvartmatch-produkter (merker, medaljer, etc.)
  • Ferdighetsmerker
  • NM-, DM- og KM-medaljer og -plaketter

Ferdighetsmerker:

Skytterforbundets ferdighetsmerke finnes i valørene gull, sølv og bronse og deles ut i utvalgte øvelser i alle grener. Krav til ferdighetsmerker fastsettes av Breddeidrettskomiteen (Jfr. tabell i vedlegg 5.)

Rekvisisjon av ferdighetsmerker utstedes på skytterens anmodning av stevnearrangøren eller av skytterens lag. Rekvisisjonen skal inneholde skytterens navn, postadresse, lag, gren, resultat, stevnedato og merkevalør. Rekvisisjon sendes direkte til forbundets merkeleverandør.

Produktene bestilles hos:
Skytterlinken AS
Rambydalsvegen 505
2040 Kløfta
Telefon: 406 03 080
E-post: post @ skytterlinken.no
Hjemmeside: www.skytterlinken.no

Om klubben skal holde et større arrangement eller være med på en messe eller lignende, så kan roll-ups være fine å ha både for å pynte opp og gjøre klubben mer synlig. Ikke minst er de enkle og praktiske å frakte og sette opp.

Norges Skytterforbund har fem ulike designmaler for roll-ups klubben din kan laste ned gratis under og bruke helt fritt. Det er fem ulike design, en for hver av våre fire grener (lerdue, pistol, viltmål og rifle), og en som viser alle grenene samtidig. Alle har en størrelse på 85x200cm, som er størrelsen mange trykkerier leverer sine roll-ups i.

NSF har ingen offisielle avtaler med spesifikke trykkerier, men det finnes en rekke aktører på det norske markedet som leverer roll-ups. Vi anbefaler å gjøre et nettsøk på «Roll-ups» for å finne et trykkeri som passer best for din klubb. Når du har funnet et trykkeri som du ønsker å bruke kan du vise til PDF-filene under, så vil de kunne trykke opp de designene dere ønsker som roll-ups.

Last ned designmalene i PDF-format her:

THON HOTELSThonHotels_logo_2015_CMYK_v2

Thon Hotels gir Skytterforbundets klubber og medlemmer gunstige priser på overnatting i hele Norge. Mange av Skytterforbundets arrangementer skjer på Thon Hotels. Du får oppgitt rabattprisene på alle Thon Hotellene ved å følge vår direktelink til rabattavtalen.

Ved telefonbestilling eller e-postbestilling oppgir du at firmanavn er «Norges skytterforbund» og at rabattkoden er: TH87833

Skal du bestille hotellrom for større grupper (for mer enn 9 rom) har Thon Hotels et eget bestillingsskjema for dette laget spesielt for idrettslag. Du finner skjemaet her.

Thon Hotels støtter idretten og har hotellrom oppdelt i 3 konsepter fordelt over hele landet: Budget – smart, enkel og rimelig. City – sentral og komfortabelt. Conference – Profesjonelle konferansehoteller.

AVTALER FOR HELE NORSK IDRETT

Ved å følge linken under finner du en presentasjon av felles leverandøravtaler og rabattordninger fra Norges idrettsforbunds offisielle samarbeidspartnere. Avtalene gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund.
https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/

BAMA – IDRETTSFRUKT

BAMA sponser alle idrettslag i Norge ved å gi 50% rabatt på frukt, Bendit-produkter og juice når dere handler BAMA-varer i butikken. Les mer her. Rabatten får dere enten frukten skal spises i forbindelse med vanlig trening, eller selges til deltakere og tilskuere på et stevne. Ordningen er enkel å bruke; det er ingen forhåndsregistering, man må bare fylle ut dette skjemaet og legge ved kopi/bilde av butikkkvitteringen.

SAS SPORTSPRIS

I oversikten over avtaler for hele norsk idrett, vil du finne en avtale om SAS Sportsbillett.

Norges Skytterforbund har tegnet Ansvarsforsikring i forsikringsselskapet IF.

Forsikringen omfatter erstatningsansvar for ting- og personskade som Norges Skytterforbund og skytterklubber tilsluttet NSF måtte pådra seg i egenskap av:

1. Arrangør av konkurranse- og øvelsesskytinger, herunder instruksjon, samt ved deltakelse i stevner.
2. Eier av skytterbane med de bygninger og innretninger som inngår i anlegget.

Dette betyr at ansvarsforsikringen vil komme inn i bildet, hvis NSF eller klubber tilsluttet NSF blir rettslig erstatningsansvarlige ved at de ved sin aktivitet under pkt. 1 og 2 ovenfor beskadiger en annens person eller ting. Skader på eget anlegg eller egen person erstattes ikke av ansvarsforsikringen.