Her finner du offentlige lover og forskrifter som er aktuelle.

Den viktigste loven (m/tilhørende forskrift) for skytterne er denne:

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v (Lovdata)
Forskrift og skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften, Lovdata)

Justisdepartementet har laget en egen forskrift for bygging av skytebaner. Den kan lastes ned i pdf-format herfra:
Forskrift for bygging av skytebaner (1988) (OBS! Denne forskriften er formelt opphevet, men inntil en ny versjon kommer, vil utgaven fra 1988 danne grunnlag for politiets arbeid med å godkjenne baner.)  

For søk etter andre lover og forskrifter, se: www.lovdata.no