Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut her når de er godkjente for publisering. I forkant av møtene legger vi ut sakslista, denne erstattes med protokollen når den foreligger.

Protokollene fra komiteenes møter legges ut på de respektive komiteenes sider.

Møter i tingperioden 2021-2023

Møter i tingperioden 2019-2021

Møter i tingperioden 2017-2019

Møter i tingperioden 2015-2017

Møter tingperioden 2013-2015