Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut her når de er godkjent for publisering.

Protokollene fra komiteenes møter legges ut på de respektive komiteenes sider.

Møter i tingperioden 2023-2025

Møter i tingperioden 2021-2023

Møter i tingperioden 2019-2021

Møter i tingperioden 2017-2019

Møter i tingperioden 2015-2017

Møter tingperioden 2013-2015

Nyhetsartikler om styreprotokoller:

Protokoll fra NSFs styremøte 31. august

Protokollen fra seneste styremøte i Skytterforbundet er lagt…

Styreprotokoll fra møte 25. mai

Protokollen fra styremøte nr. 2 i innværende tingperiode er…

Styreprotokoller fra mars, april og mai

Tre styreprotokoller er nå publisert. Protokollene er fra fra…

Styreprotokoll – møte 23. februar 2023

Forbundsstyret hadde lørdag 23.2 sitt møte nr. 18 i tingperioden…