Forbundstinget 2019

Tinget ble avholdt på Scandic Airport Hotell på Gardermoen 5. mai. Se innkallingen her.

Kretsene kunne stille med til sammen 102 representanter, totalt var det 74 stemmeberettigede til stede; se delegatlista her.

Sakspapirer og protokoll:

Tingpapirene (alle sakspapirer, inkludert forslag, beretninger og regnskap er samlet i dette dokumentet)

Tingprotokollen