Paraskyting – Klasser og øvelser

Det finnes flere ulike klasser for parautøvere og ulike øvelser man kan skyte.

Under finner du en oversikt over de ulike klassene, samt øvelsene man kan skyte. Klassen man skal konkurrere i blir tilgitt under en klassifisering, dette kan du lese mer om her. Det er likevel mulig å anta hvilken klasse man blir tildelt, og dermed kan man uten problemer starte med skyting uten å være klassifisert.

SH-klasser (trykk for å velge):

SH-klassene er fellesbetegnelsene for klassene man kan få tilgitt som paraskytter i både pistol og rifle, etter endt klassifisering. Dersom man ikke er klassifisert vil man fritt kunne trene og konkurrere i klassen «SH-Åpen», som er klassen for de som enda ikke har fått tildelt en klasse.

I rifle eksisterer det 3 klasser for klassifiserte utøvere: SH1, SH2 og VI. I tillegg er det to åpne klasser: SH-åpen og VI-åpen.

SH1: I denne klassen deltar utøvere som er gjennomgående sterke nok (særlig i overkropp) til å gjennomføre en konkurranse uten assistensebehov ved f.eks. lading. Mange utøvere har likevel ofte assistenter til å bære og rigge utstyr i forkant og etterkant av konkurransene.

SH2: I denne klassen deltar utøvere som ikke har gjennomgående styrke eller har en begrensende funksjonsnedsettelse til å eksempelvis lade våpenet selv, og er avhengig av ladehjelp og assistanse for å gjennomføre konkurranse/trening.

Hvilken klasse en utøver får bestemmes gjennom en klassifisering, hvor det vil være et minimumskrav til handicap for å få godkjent klassifiseringslisens. I begge klassene er det graderinger av handicap for å gjøre hver enkelt sitt utgangspunkt så rettferdig som mulig.

VI er klassen for blinde- og svaksynte, og dette kan du lese mer om her.

Det er en gradering innenfor hver enkelt klasse, der graderingen er til for å avgjøre hvilken type hjelpemiddel hver enkelt skytter kan ha.  Dette er eksempelvis grad av støtte i ryggen, eller ladehjelp. Både klassen og graderingen blir tildelt av klassifisører ved gjennomføring av klassifisering. 

SH-Åpen er for skyttere som ikke ønsker å gjennomføre klassifisering, eller som ikke blir klassifisert. Her er det valgfritt bruk av hjelpemidler etter behov. Skyteprogrammene følger SH-klassene.

VI-Åpen er for VI-skyttere, der skytterne kan skyte med anlegg, og velge om de ønsker å bruke jakke eller ikke. Skyteprogrammene følges VI-klassen.

Det er en klasse for klassifiserte pistolskyttere, dette er SH1.

Også innenfor pistol er det en gradering på SH1, som eksempelvis avgjør i hvilken grad utøveren har lov til å ha støtte i ryggen. Både klassen og graderingen blir tildelt av klassifisører ved gjennomføring av klassifisering. 

I tillegg er det en nasjonal klasse: SH-åpen pistol. Dette er klasse for utøvere som ikke ønsker, eller ikke blir klassifisert. Skyttere i denne klassen kan skyte med anlegg.

Per i dag er det ikke mulighet for blinde og svaksynte å skyte med pistol.

I leirdue er det tre klasser: SG-S, SG-L og SG-U.

SG-S tildeles de som har større svekkelse i nedre del av kroppen. Dersom utøveren har utfordringer med balanse og stabilitet, vil man falle under denne klassen. Herunder vil dermed dette være klassen for rullestolbrukere. Dermed sitter man og skyter i denne klassen. Utøveren har ingen funksjonelle svekkelser i kroppens øvre del.

SG-L har også svekkelser i nedre del av kroppen, men har god balanse og stabilitet. Det er ikke lov å bruke støtte for å stå. På denne måten vil de konkurrere i stående stilling, og har i likhet med klassen SG-S ingen funksjonelle svekkelser i øvre del av kroppen.

SG-U har også god balanse og stabilitet, og konkurrer i stående stilling. Det er heller ikke i denne klassen lov å bruke støtte for å stå. Utøverne her har en svekkelse i «non-shooting arm», det vil si armen man ikke trekker av med. Utøvere i denne klassen kan bruke ladestativ for å lade.

Øvelser (Trykk for å velge):

I rifle konkurreres det med luftrifle på 10-meter på øvelsene 60 skudd liggende og stående. Videre konkurreres det også på 50-meter, her på match og 60 skudd liggende. 

Oversikt over de ulike øvelsene:

Navn Avstand Antall skudd Stilling Kjønn Klasse
R-1  10 m  60 skudd  Stå  Menn  SH 1 
R-2  10 m  60 skudd  Stå  Kvinner  SH 1 
R-3  10 m  60 skudd  Ligg  Mix  SH 1 
R-4  10 m  60 skudd  Stå  Mix  SH 2 
R-5  10 m  60 skudd  Ligg  Mix  SH 2 
R-6  50 m  60 skudd  Ligg  Mix  SH 1 
R-7  50 m  3 x 40 skudd  Kne, ligg, stå  Menn  SH 1 
R-8  50 m  3 x 40 skudd  Kne, ligg, stå Kvinner  SH 1 
R-9  50 m  60 skudd  Ligg  Mix  SH 2 
R-10  10 m  60 skudd  Stå  Mix ed Team SH 1
R-11  10 m  60 skudd  Ligg  Mix ed Team SH 2
VIS 10 m  60 skudd  Stå  Mix  SH 3 / VI
VIP 10 m  60 skudd  Ligg  Mix  SH 3 / VI

I pistol konkurreres det på 10-meter i øvelsen 60 skudd. Videre konkurreres det på 60 skudd også på 25- og 50-meter. 

Oversikt over de ulike øvelsene:

Navn Avstand Antall skudd Stilling Kjønn Klasse
P-1  10 m  60 skudd  Stå  Menn  SH 1 
P-2  10 m  60 skudd  Stå  Kvinner  SH 1 
P-3  25 m  60 skudd  Finpistol Mix  SH 1 
P-4  50 m  60 skudd  Fripistol  Mix  SH 1 
P-5  10 m  40 skudd  Luft standard  Mix  SH 1 
Øvelse Klasse Antall skudd Stilling Kjønn Targets
Olympisk Trap SG-S 125 skudd Sittende Mix Day 1: 70 skudd
Day 2: 75 skudd
Olympisk Trap SG-L 125 skudd Stå ende MIx Day 1: 70 skudd
Day 2: 75 skudd
Olympisk Trap SG-U 125 skudd Stående Mix  Day 1: 70 skudd
Day 2: 75 skudd
  • Nordisk Trap vil bli satt inn etter vedtatt i regelverk.