Skytternes ungdomsnettverk er et lederutviklingsprogram for deg mellom 16-29 år som ønsker å utvikle norsk idrett og arrangementer i fremtiden. Norges Skytterforbunds har fått tildelt Europamesterskap for både para- og olympiske utøvere! Det vil si at vi i mars 2022, skal ha et dobbelt mesterskap i luftvåpen på Hamar. Vi samler over 1000 deltakere fra rundt 45 nasjoner. Med prosjektmidler fra Ung Frivillig Fond ønsker vi å tilby 25 unge ledere i alderen 16-29 år lederoppgaver i forhold til både planlegging og gjennomføring av mesterskapene. Vi trenger unge, nytenkende ressurspersoner, som ønsker å være med å påvirke arbeidet med arrangementene. Med andre ord har du nå muligheten til å være med å påvirke, og arrangere tidenes doble europamesterskap! DETTE ER EUROPAMESTERSKAPET DU KAN VÆRE MED Å ARRANGERE:

Mer om skytternes ungdomsnettverk:

Siste nytt om skytternes ungdomsnettverk på skyting.no:

Skytternes Ungdomsnettverk

Norges Skytterforbund har fått tildelt 980 000 kroner fra Ung-Frivillig…