NAIS står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion. NAIS-medaljen – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunions armégevær­medalje – ble innstiftet i 1939.  I 1994 ble NAIS-programmet utvidet til å gjelde også Lerdue, Pistol og Viltmål. Det er også etablert en egen Kvartmatch-medalje.

Skyting om NAIS-medaljen og Kvartmatch-medaljen kan arrangeres av avdelinger i Forsvaret, Det frivillige Skyttervesen og alle klubber/lag tilsluttet Norges Skytterforbund. Som det fremgår av reglementet baseres registreringen av resultater seg på et tillitsforhold mellom arrangør og Norges Skytterforbund. Arrangør registrerer og arkiverer resultatene. De rapporteres ikke til Norges Skytterforbund.

Fullstendige regler for skyting om NAIS- og kvartmatchmedaljen.

Bestilling av merker, medaljer etc. sendes direkte fra arrangør til:
Argus markéring a/s
Postboks 91
1501 Moss
Tlf. 69 26 70 77
Faks 69 26 75 02
E-post: argus.markering @ argus-moss.no