Her følger en oversikt over nye regler og regelendringer som har blitt gjort foran 2021-sesongen (oppdatert 31.12.2020):

World Shooting Para Sport’s (WSPS’s) regelverk

Dette regelverket er oversatt til norsk.

Para Nordisk Trap

Det er utviklet en ny, nasjonal lerdueøvelse for paraskyttere. I tillegg er paraklassene tatt inn som nye klasser i OL-trap.

Fellesreglementet

– Pkt. 2.2.1.3 c): Øvelsene Engelsk Sporting og Sportrap er lagt til i dette punktet som omhandler klasseføring i utvalgte lerdueøvelser.
– Pkt. 2.3.3.1-3: Det er lagt til nye Para lerdue-øvelser, samt et nytt punkt om SH Åpen pistol.
– Pkt. 2.5.4.7/2.7.2.2, ang. utenlandske skyttere i NM: Pkt. 2.7.2.2 er skrevet om og 2.5.4.7 er strøket
– Pkt. 2.7.4.2/3: «Ungdom» er føyd til i disse punktene, som omhandler ulike aldersgruppers deltakelse i NM.
– Pkt. 2.7.4.7, ang. sammensetning av lag i NM: Punktet er skrevet om for å gjøre det tydeligere hvilke utøvere som kan inngå i lag i hvilke klasser.
– Pkt. 2.7.4.14/15: Mix-lag-reglene omfatter nå også mix-lag i NM felt. Det er derfor i disse to punktene satt inn unntaksbestemmelser som gjelder felt-NM.
– Pkt. 2.8.2.5: Et nytt punkt som gir juniorskyttere som deltar i seniorklasser internasjonalt, mulighet til å få godkjent resultater som juniorrekord.
– Pkt. 2.10, bragdmerket: European Games er føyd til som et poenggivende stevne (det er her her gitt tilbakevirkende kraft til det første European Games i 2015).

Tabell 1 – Klasser og øvelser i approberte stevner:
– Lerdue: Nye Para-øvelser/klasser lagt til
– Lerdue: Øvelsene Engelsk sporting og Sportrap er lagt til
– Pistol: Ny SH Åpen-klasse lagt til for Luftpistol 60/40 skudd, Luftsprint og Finpistol
– Pistol: Ny NAIS Luft-øvelse lagt til
– Pistol: Hovedklassen i T96-øvelsene er endra fra Åpen til A
– Pistol: Lagt til linje + referanse om PPC

Tabell 3 – NM-øvelser lag:
– I flere av pistol-NM’ene er klasse Menn erstattet av klasse Åpen.
Det innebærer at klubbene kan sette sammen lag med utøvere fra alle klasser til denne klassen.
– Tilsvarende er klasse Menn junior erstattet med Junior.
Her kan alle juniorer og ungdommer inngå i laget.
– Klassesammensetningen i feltøvelsene er endra; noen av de vanlige lagklassene (med tre på laget) er strøket, og det er innført flere klasser med mix-lag (en utøver av hvert kjønn)

Tabell 5 – Merke-/opprykkskrav
– Lagt til øvelsene Engelsk Sporting, Sportrap og NAIS Luft

Tabell 6 – SH-klasser/-øvelser:
– Lagt til nye øvelser og klasser for Para lerdue
– Lagt til SH Åpen som klasse i luftpistol og finpistol
– Lagt til nye nasjonale øvelser i pistol (luftsprint og luftpistol 40 skudd)

Nasjonale pistolregler – felt og T96

Dette regelverket er omarbeidet og redusert i omfang.

Nasjonale pistolregler – hurtigpistol, luftsprint, NAIS etc.

I tillegg til noen presiseringer i disse reglene, er disse avsnittene nye:
– 10m luftpistol 40 skudd er tatt inn som et eget punkt, som en følge av at denne øvelsen ikke lenger inngår i ISSFs regelverk
– NAIS Luft er tatt inn som en ny øvelse i dette regelverket, i tillegg til 25m fin og 25m grov (luftøvelsen har inngått i NAIS-reglene fra tidligere av)

Nasjonale rifleregler

– I tabellen over nasjonale øvelser er det lagt til utvidet kne-ligg-match på 50m og 200/300m.

NAIS-reglene

– Punkt 4: På rifle 200/300m er sivil utgave av HK416 «Heckler&Koch MR223 tillatt.

Regler for sponsor/antidoping

ISSFs anti-dopingregler er revidert som følge av endringer i WADAs regelverk, de nye reglene gjelder fra 2021. Dette får ingen konsekvens for skyttere flest i Norge.
Anti-Doping Norge (ADNO) har endret reglene for medisinsk fritak, inkludert ordningen med unntak for beta-blokkerene. Dette får ingen konksevenser for skytterne, bortsett fra at deltakere i veteranklasser i NM ikke lenger trenger å søke ADNO i forkant for å bruke betablokkere.