Paraskyting – Støtteordninger

Både for skytterkretser, klubber og enkeltutøvere finnes det mange alternativer for støtteordninger. Dette kan være både fra Norges Idrettsforbund, Skytterforbundet eller idrettskretsen klubben tilhører.

Støtteordninger kan variere i de ulike kretsene, derfor kan det være lurt å ta kontakt med NSFs integreringskonsulent for å høre hvilke muligheter du har for å søke.

Norges Skytterforbund har en tilskuddsordning for å støtte opp om tilbud og tiltak for inkludering av funksjonshemmede i skyting. Klubber og skytterkretser kan søke om tilskudd til å starte opp tilbud, eller kanskje det er behov for å videreutvikle et eksisterende tilbud? Hva tilbudet består av kan variere fra klubb til klubb, men formålet og intensjonen er at det skal bidra til økt aktivitet og bedre tilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Det er også mulig å selv ta kontakt med fagkonsulenten for para i din idrettskrets, og videre etterspørre hvilke støtteordninger deres idrettskrets har. De ulike fagkonsulentenes kontaktinformasjon finner du på paraidrett.no.