Paraskyting – Støtteordninger

Både for skytterkretser, klubber og enkeltutøvere finnes det mange alternativer for støtteordninger. Dette kan være både fra Norges Idrettsforbund, NSF eller idrettskretsen klubben tilhører.

Det finnes mange ulike støtteordninger både for utøvere, kretser og klubber. Det kan variere fra organisasjoner og kommuner, men mange har ordninger for inkludering, anlegg og aktivitet. Spesielt er det mange ordninger som støtter paraidrett.

Det har blitt utarbeidet et årshjul med informasjon om mange støtteordninger her. Likevel kan det også være lurt å ta kontakt med egen kommune/krets for å forhøre hvilke ordninger som eksisterer. Dette kan også integreringskonsulent hjelpe med.

Du kan også finne kontaktinformasjon til rådgivere paraidrett i idrettskretser her, de kan også ha god informasjon om lokale støtteordninger.

Ved spørsmål eller innspill, ta kontakt med Gyda Winther på gyda.winther @ skyting.no.