EN ÆRLIG OG DOPINGFRI IDRETT, MED NULLTOLERANSE

Dopinglisten/antidopingarbeid
Det er World Anti-Doping Agency (WADA) som bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innen idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på dopinglisten. Ved internasjonale konkurranser/arrangementer kan internasjonale særforbund ha særlige regler som gjelder.

I Norge er det stiftelsen Antidoping Norge (ADN) som er ansvarlig for antidopingarbeidet. Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse opprettet av Kultur- og kirkedepartementet og Norges idrettsforbund og Olympiske Komité.

Medisinsk fritak

Toppidrettsutøverlisten
Fra 1. oktober 2020 blir langt flere utøvere inkludert i Antidoping Norges toppidrettsutøverliste. Det innebærer at flere utøvere får et strengere krav til å søke om medisinsk fritak på forhånd om man har behov for legemidler med virkestopper som står på dopinglisten. Alle som omfattes av toppidrettsutøverlisten skal umiddelbart søke om medisinsk fritak for alle stoffer som fremgår av dopinglisten.

Her finner du Toppidrettsutøverlisten som er gjeldende fra 1. oktober 2020.

Her kan du sjekke om legemiddelet ditt inneholder virkestoffer på dopinglisten. 

Her finner du informasjon om hvordan du skal søke om medisinsk fritak.

Dersom du skal delta i internasjonale konkurranser, må du søke om eller få godkjent medisinsk fritak hos International Shooting Sport Federation (ISSF). Dette gjelder for alle som er definert som «International Level Athlete». Dette inkluderer følgende grupper:
– Alle utøvere som har ISSF ID
– Alle utøvere som skal konkurrere i et ISSF mesterskap eller andre større internasjonale mesterskap.

Søknaden om medisinsk fritak må sendes til ISSF senest 30 dager før konkurransen.

Dersom du er usikker på hva som gjelder for deg, ta kontakt med NSF eller Antidoping Norge.

Betablokkere
Betablokkere er i utgangspunktet forbudt i og utenfor konkurranse i skyting og andre presisjonsidretter, men ADN har utarbeidet nasjonale unntaksbestemmelser for bruk av betablokkere innenfor breddeidretten:

Dopinglistas info om betablokkere
ADNs unntaksbestemmelser for bruk av betablokkere (prgf. 7 i fritaksreglene)

Rent Særforbund
Norges Skytterforbund ble sertifisert som Rent Særforbund av ADN i mai 2020. Som Rent Særforbund er forbundet forpliktet til å jobbe målrettet med informasjons- og forebyggende arbeid. Det er utviklet en handlingsplan for å sikre fremdriften i dette arbeidet, og NSF skal rette arbeidet mot følgende innsatsområder:

  • Skytterlandslaget
  • Administrasjon
  • Tillitsvalgte i NSFs forbundsstyre, komiteer og utvalg
  • Krets og klubb
  • Arrangement
  • Kommunikasjon/markedsføring

Hele handlingsplanen kan leses her:
Handlingsplan Rent Særforbund

Rent Idrettslag: Hva kan jeg og klubben min gjøre?
ADN har i samarbeid med NIF utviklet et program som heter «Rent Idrettslag». Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Rent Idrettslag gjennomføres som en fem-trinns-prosess på rentidrettslag.no. En sertifisering som Rent Idrettslag er gyldig i to år, da må idrettslaget gjennomføre en resertifiseringsprosess. Programmet er beregnet til å ta 1 – 2 timer.

Ren Utøver: Hva kan jeg som utøver og medlem i NSF gjøre?
I 2022 lanserte Antidoping Norge en ny versjon av e-læringsprogrammet «Ren utøver» med litt ulikt innhold for utøvere og trenere/ledere på ulike nivå. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene, men det er ikke nødvendig å ta alle modulene på en gang. Programmet er et flott utgangspunkt for antidopingundervisning i for eksempel idrettslag eller på skoler. Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post. Hvis du laster opp eget bilde i Ren Utøver, får du Ren Utøver-banner på bildet etter fullført e-læring. Dette bildet kan du dele i sosiale medier for å vise at du støtter opp om ren idrett.

Viktige lenker:

NIFs antidopingregelverk 

Antidoping Norge

Dopinglisten

Toppidrettsutøverlisten

Informasjon om medisinsk fritak

Meldepliktforskriften

Antidoping Norges regler.

Det internasjonale skytterforbundets (ISSFs) antidoping-sider

IPC Anti-Doping Code 

World Anti-Doping Code