EN ÆRLIG OG DOPINGFRI IDRETT, MED NULLTOLERANSE

Dopinglisten/antidopingarbeid
Det er World Anti-Doping Agency (WADA) som bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innen idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på dopinglisten. Ved internasjonale konkurranser/arrangementer kan internasjonale særforbund ha særlige regler som gjelder.

I Norge er det stiftelsen Antidoping Norge (ADN) som er ansvarlig for antidopingarbeidet. Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse opprettet av Kultur- og kirkedepartementet og Norges idrettsforbund og Olympiske Komité.

Medisinsk fritak – betablokkere
Betablokkere er i utgangspunktet forbudt i og utenfor konkurranse i skyting. ADN har utarbeidet unntaksbestemmelser for bruk av betablokkere for norske forhold:

Dopinglistas info om betablokkere

ADNs unntaksbestemmelser for bruk av betablokkere

Rent Særforbund
Norges Skytterforbund ble sertifisert som Rent Særforbund av ADN i mai 2020. Som Rent Særforbund er forbundet forpliktet til å jobbe målrettet med informasjons- og forebyggende arbeid. Det er utviklet en handlingsplan for å sikre fremdriften i dette arbeidet, og NSF skal rette arbeidet mot følgende innsatsområder:

  • Skytterlandslaget
  • Administrasjon
  • Tillitsvalgte i NSFs forbundsstyre, komiteer og utvalg
  • Krets og klubb
  • Arrangement
  • Kommunikasjon/markedsføring

Hele handlingsplanen kan leses her:
Handlingsplan Rent Særforbund

Rent Idrettslag: Hva kan jeg og klubben min gjøre?
ADN har i samarbeid med NIF utviklet et program som heter «Rent Idrettslag». Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Rent Idrettslag gjennomføres som en fem-trinns-prosess på rentidrettslag.no. En sertifisering som Rent Idrettslag er gyldig i to år, da må idrettslaget gjennomføre en resertifiseringsprosess. Programmet er beregnet til å ta 1 – 2 timer.

Ren Utøver: Hva kan jeg som utøver og medlem i NSF gjøre? 
I 2015 lanserte Antidoping Norge en ny versjon av e-læringsprogrammet «Ren Utøver» for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene, men det er slett ikke nødvendig å ta alt på en gang. Programmet er et flott utgangspunkt for antidopingundervisning i for eksempel idrettslag eller på skoler.

Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post!

Viktige lenker:

Antidoping Norge

Dopinglisten

Antidoping Norges regler. Hva er doping? Her finner du mer om regler, praksis og retningslinjer.

Det internasjonale skytterforbundets (ISSFs) antidoping-sider

NIFs lov,  se kapittel 12: Bestemmelser om doping