Andre kurs og utdanninger

Trykk for å velge:

Idrettskretsene rundt om i landet arrangerer en rekke kurs hvert år, blant annet i:

 • Valgkomite
 • Klubbens styrearbeid i praksis
 • Møteledelse
 • Anlegg
 • Økonomistyring og regnskap
 • Idrettens rammebetingelser
  • Organisering av norsk idrett
  • Økonomi
  • Idrettspolitikk
 • Idrettens lover og regler

Ta kontakt med din idrettskrets for å si ifra at du er interessert i et kurs. Liste over kretsene og kontaktinformasjon finner du her

Det finnes flere spennende kurs, seminarer og program for ressurspersoner i norsk idrett. NIF utdanner kursholdere på flere fagfelt på vegne av kretser og forbund, som igjen arrangerer kurs for sine medlemmer.

Her finner du en oversikt over de ulike tilbudene.

Skytternes Ungdomsnettverk

Les mer om NSFs egne lederutviklingsprogram her.

Lederkurs for ungdom

Målgruppe 15-19 år. Ungdommen kurses i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon. NIF utdanner kursholdere på vegne av kretser og forbund, som igjen arrangerer kurs for sine unge medlemmer.

Hør med din idrettskrets om de har planer å arrangere et slikt kurs!

Olympisk akademi

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Norges olympiske akademi – en møteplass for unge ressurspersoner i norsk idrett.

Olympisk akademi er en møteplass der deltakere blir kjent og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten. Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdier.

Deltakerne må være mellom 18 og 29 år og ha ett eller flere verv i norsk idrett (f.eks. trener, leder, dommer). Les mer om dette her.

Mentorprogram for unge ledere

Programmet har plass til totalt 20 deltakere (mentees), hvorav 10 av disse plassene er forbeholdt kandidater fra studentidretten. Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn.

Mentorprogrammet består av en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og innebærer 100% deltakelse på tre samlinger.

For søkere mellom 19 og 29 år med lederverv i idretten. Les mer om utdanningen her.

Idrettens Fredskorps

Hvert år ser Norges idrettsforbund etter idrettsengasjerte ungdom som ønsker å jobbe frivillig med idrett i det sørlige Afrika. Alderssegmentet er 20-30 år.

Les mer om Idrettens Fredskorps her!