Paraskyting – Klassifisering

Status som funksjonshemmet skytter får man etter å ha gjennomført “klassifisering”, som er en medisinsk test.

Denne testen  gjennomføres av klassifisører som  skal bedømme hver enkelt skytters generelle helsetilstand. Dette for å avdekke  handicapet hver enkelt utøver har; da det er et minimum handicap på 30% for å kunne få status som handicap-skytter. Klassifisering blir med andre ord brukt som et verktøy for å tildele hver enkelt  rett klasse, slik at utgangspunktet for rettferdig konkurranse blir mest mulig riktig.

Klassifiseringen  foregår  ved at hver enkelt skytter sammen med lgee fyller ut et skjema i forkant av klassifiseringen, og videre gjennomfører tester med to nasjonale klassifisører. Disse fastsetter hvilken klasse skytteren får tildelt, i tillegg til hvilke hjelpemidler skytteren har lov å bruke.  For å delta internasjonalt må de ha internasjonal klassifisering, noe du får første gangen du representerer landslaget i en av de større konkurransene.

Skyttere  kan fritt trene i klubb uten å være  klassifisert, i tillegg kan  man  delta på nasjonale stevner under klassen “SH åpen” til  man eventuelt  blir klassifisert. Minimum en gang i året arrangeres det en  klassifiseringsamling, der skytterne får mulighet til å gjennomføre en klassifisering i slutten av samlingen.

Video fra NSFs klassifiseringssamling våren 2020: