Paraskyting – Klassifisering

Status som funksjonshemmet skytter får man etter å ha gjennomført “klassifisering”, som er en medisinsk test.

Hva er klassifisering?
Klassifisering blir gjennomført for å sikre rettferdig konkurranse på bakgrunn av funksjonsnedsettelse, og følger internasjonale retningslinjer og regler for klassifisering. Klassifisering er en test av styrke og bevegelse i muskler og ledd, som sammen med medisinsk skjema gir grunnlag for skytter å få tildelt klasse. Utøver har under klassifisering rett til å ha med seg en ledsager/foresatt. Dette gjøres av to klassifisører, som hos NSF er fysioterapeuter.

Denne testen  gjennomføres av klassifisører som  skal bedømme hver enkelt skytters generelle helsetilstand. Klassifisering blir med andre ord brukt som et verktøy for å tildele hver enkelt  rett klasse, slik at utgangspunktet for rettferdig konkurranse blir mest mulig riktig.

Klassifiseringen vil gi utøver en klasse, dersom utøver blir klassifisert. Her vil også skytteren få klarhet i hvilke hjelpemidler det er lov å bruke iht. tildelt klasse.

Skyttere  kan fritt trene i klubb uten å være  klassifisert, i tillegg kan  man  delta på nasjonale stevner under klassen “SH åpen” til  man eventuelt  blir klassifisert. Minimum en gang i året arrangeres det en  klassifiseringsamling, der skytterne får mulighet til å gjennomføre en klassifisering i slutten av samlingen.

Når kan man bli klassifisert?
Klassifiseringen skjer under en klassifiseringssamling, en slik samling blir arrangert 1-2 ganger i året. Man kan følge med for informasjon, eller man kan melde interesse til: Gyda.winther @ skyting.no. Da vil man få mail med invitasjon til klassifiseringssamling.

Lurer du på om du kan bli klassifisert?
Det er utarbeidet et tilleggsdokument til det medisinske skjemaet, der man kan lese om diagnoser og tilstander spesifikt mot skyting. Vi anbefaler at alle leser dette før de tar med det medisinske skjemaet til lege. Alle skyttere som ønsker kan melde seg opp til klassifisering.
Tilleggsdokument til det medisinske skjemaet: Norges Sportsskytterforbund- Tillegg til medisinsk skjema
Det medisinske skjemaet kan du laste ned her: Medisinsk skjema til klassifisering

Klassifisering, VI – Blinde og svaksynte:
Klassifiseringen for VI-skytterne er i stor grad enklere. I denne prosessen tar du kontakt med integreringskonsulenten, som videre oppretter kontakt med Norges Idrettsforbund. Her opprettes det en digital mappe med dokumenter, som du skriver ut, og tar med til din øyelege. Du laster opp disse filene i din mappe, som videre blir delt med en klassifisør, som gir deg en klasse.

Klassifisering for skyttere med hørselsnedsettelser:
Skytterne skyter i ordinære klasser nasjonalt, dersom skyttere med hørselsnedsettelser skal delta i internasjonale konkurranser, med klasser for døve, skal skyttere ha klassifisering. Også har tar skyttere kontakt med integreringskonsulent for klassifisering. En digital mappe med et audiogramskjema som skal tas med til hørsselsentral/sykehus. Mer om dette finner du her.

For mer informasjon ta kontakt på: gyda.winther @ skyting.no.

       

Video fra NSFs klassifiseringssamling våren 2020: