Paraskyting – Klassifisering

Status som funksjonshemmet skytter får man etter å ha gjennomført “klassifisering”, som er en medisinsk test.

Denne testen  gjennomføres av klassifisører som  skal bedømme hver enkelt skytters generelle helsetilstand. Dette for å avdekke  handicapet hver enkelt utøver har; da det er et minimum handicap på 30% for å kunne få status som handicap-skytter. Klassifisering blir med andre ord brukt som et verktøy for å tildele hver enkelt  rett klasse, slik at utgangspunktet for rettferdig konkurranse blir mest mulig riktig.

Klassifiseringen  foregår  ved at hver enkelt skytter sammen med lege fyller ut et skjema i forkant av klassifiseringen, og videre gjennomfører tester med to nasjonale klassifisører. Disse fastsetter hvilken klasse skytteren får tildelt, i tillegg til hvilke hjelpemidler skytteren har lov å bruke.  For å delta internasjonalt må de ha internasjonal klassifisering, noe du får første gangen du representerer landslaget i en av de større konkurransene.

Skyttere  kan fritt trene i klubb uten å være  klassifisert, i tillegg kan  man  delta på nasjonale stevner under klassen “SH åpen” til  man eventuelt  blir klassifisert. Minimum en gang i året arrangeres det en  klassifiseringsamling, der skytterne får mulighet til å gjennomføre en klassifisering i slutten av samlingen.

NB! – Leirdue
Siden leirdue per dags dato innarbeides i forbundet, skal det utdannes klassifiserer i 2021. Planen er våren, men grunnet koronasituasjonen kan det bli utsatt. Dermed vil leirdueskyttere her få tildelt en midlertidig klassifisering, som er gjeldende til første mulighet for nasjonal klassifisering.

Video fra NSFs klassifiseringssamling våren 2020: