Paraskyting – Klassifisering

Status som funksjonshemmet skytter får man etter å ha gjennomført “klassifisering”, som er en medisinsk test.

Denne testen  gjennomføres av klassifisører som  skal bedømme hver enkelt skytters generelle helsetilstand. Dette for å avdekke  handicapet hver enkelt utøver har; da det er et minimum handicap på 30% for å kunne få status som handicap-skytter. Klassifisering blir med andre ord brukt som et verktøy for å tildele hver enkelt  rett klasse, slik at utgangspunktet for rettferdig konkurranse blir mest mulig riktig.

Klassifiseringen  foregår  ved at hver enkelt skytter sammen med lgee fyller ut et skjema i forkant av klassifiseringen, og videre gjennomfører tester med to nasjonale klassifisører. Disse fastsetter hvilken klasse skytteren får tildelt, i tillegg til hvilke hjelpemidler skytteren har lov å bruke.  For å delta internasjonalt må de ha internasjonal klassifisering, noe du får første gangen du representerer landslaget i en av de større konkurransene.

Skyttere  kan fritt trene i klubb uten å være  klassifisert, i tillegg kan  man  delta på nasjonale stevner under klassen “SH åpen” til  man eventuelt  blir klassifisert. Minimum en gang i året arrangeres det en  klassifiseringsamling, der skytterne får mulighet til å gjennomføre en klassifisering i slutten av samlingen.

Klassifiseringe, VI – Blinde og svaksynte:
Klassifiseringen for VI-skytterne er i stor grad enklere. I denne prosessen tar du kontakt med integreringskonsulenten, som videre oppretter kontakt med Norges Idrettsforbund. Her opprettes det en digital mappe med dokumenter, som du skriver ut, og tar med til din øyelege. Du laster opp disse filene i din mappe, som videre blir delt med en klassifisør, som gir deg en klasse.

For mer informasjon ta kontakt på: gyda.winther @ skyting.no.

Video fra NSFs klassifiseringssamling våren 2020: