Begynneropplæring

NSF har utviklet flere kurs som kan benyttes i opplæringen av nye medlemmer i klubben. Alle nye medlemmer skal få en form for sikkerhetsopplæring, og NSF har utviklet kursmateriell til dette formålet. Videre har vi utviklet materiell som gir en litt mer omfattende innføring i skytetekniske elementer enn det grunnleggende «Sikkerhetskurset».

På denne siden finner du en oversikt over hvilke type kurs som er utviklet av NSF.

Trykk for å velge:

Kurs Gren Kort beskrivelse Materiell Støtte
Sikkerhetskurs for nye skyttere
Tid: 12t
Instruktør: Erfaren trener eller tillitsvalgt i klubben.
Alle grener Kurset har sikkerhet som en råd tråd, herunder praktisk behandling av våpen. Kursheftet «Sikkerhetskurs for nye skyttere» Godkjent for direkte  utbetaling av  breddemidler/kursstøtte*
Begynnerkurs pistolskyting
Tid: 20t
Instruktør: Erfaren trener eller tillitsvalgt i klubben..
Pistol Kurset gir en mer omfattende innføring i skytetekniske elementer. Med dette kurset ønsker NSF å gi klubbene et verktøy de kan bruke for en videre opplæring og ferdighetsutvikling blant medlemmene. Kursheftet «Begynnerkurs i pistolskyting». Godkjent for direkte  utbetaling av  breddemidler/kursstøtte*
Begynnerkurs rifleskyting
Tid: 20t
Instruktør: Erfaren trener eller tillitsvalgt i klubben.
Rifle Kurset gir en mer omfattende innføring i skytetekniske elementer. Med dette kurset ønsker NSF å gi klubbene et verktøy de kan bruke for en videre opplæring og ferdighetsutvikling blant medlemmene**. Kompendiet «Kom i i gang med trening – rifle». Godkjent for direkte  utbetaling av  breddemidler/kursstøtte*
Begynnerkurs viltmålskyting
Tid: 20t
Instruktør: Erfaren trener eller tillitsvalgt i klubben.
Viltmål Kurset skal gi en praktisk innføring i skyteteknikk i viltmål, og inneholde lærestoff, øvelser og instruksjonstips***. Kompendiet «Viltmålsskytte Grundutbilding» + DVD «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting». Godkjent for direkte  utbetaling av  breddemidler/kursstøtte*
Begynnerkurs lerdueskyting
Tid: 20t
Instruktør: Erfaren trener eller tillitsvalgt i klubben.
 Lerdue Kurset skal gi en praktisk innføring i skyteteknikk i lerdue, og inneholde lærestoff, øvelser og instruksjonstips****. Kompendiet «Grundutbildning Lerduva» + DVD «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting». Godkjent for direkte  utbetaling av  breddemidler/kursstøtte*
Introduksjonskurs PPC
Tid:
6t
Instruktør: 
Erfaren PPC-skytter i klubben eller kretsen
Pistol Kurset skal gi en teoretisk og praktisk innføring og opplæring i PPC-skyting. Det er et krav å ha deltatt på et slikt kurs for å kunne konkurrere i PPC 1500*.
*I Idrettskurs finner du kursmalen «Introduksjonskurs PPC», når kurset og deltakerne er registrert vil de få det på sin Idretts-CV.
Kurskompendiet Innføringskurs PPC 2.5

Kursinnbydelse PPC innføringskurs eksempel

PPC kursbevis

PPC 1500 resultatskjema

PPC 600 resultatskjema

PPC 480 resultatskjema

Godkjent for direkte  utbetaling av  breddemidler/kursstøtte*

*Støtte til å gjennomføre kurs utbetales via NSFs breddemiddelordning ved at kursene registreres i Idrettskurs via Min Idrett. Innlogging til Idrettskurs kan gjøres via Min Idrett (www.minidrett.no). Brukerveiledning til registrering av Idrettskurs finner du her. Fra 01.01.2017 er Sikkerhetskurs og Begynnerkursene dessverre ikke lenger godkjent for VO-tilskudd da kriteriene for VO-tilskudd har blitt justert. Se mer under menyen «Støtte til kurs».

Sikkerhetskurs for nye skyttere

Alle nye medlemmer skal få nødvendig sikkerhetsopplæring.

Mange av NSFs klubber benytter seg av forbundets sikkerhetskurs, men det er ikke et krav at man bruker denne kursmalen. Du finner hefte til kurset lenger ned på denne siden, og det avsluttes normalt med en teoretisk prøve.

Tema:

Teori (3-4 timer – generelt) Praksis (8-9 timer på skytebanen – hhv Lerdue, Pistol, Rifle og Viltmål)
Organisasjonsstruktur Sikker opptreden på skytebane
Sikker opptreden på skytebanen Behandling av våpen og ammunisjon
Behandling av våpen og ammunisjon Sikkerhetsbestemmelser
Sikkerhetsbestemmelser Skyteøvelser under ledelse
Oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon Våpenpuss
Våpentyper og ammunisjonstyper – generell orientering
Verneutstyr
Medlemmenes rettigheter og plikter

Gjennomføring:
Kurset har en varighet på ca. 12 timer, og kan gjennomføres i løpet av en helg eller fordeles over flere treningskvelder i klubben.

Kursmateriell:
Kursheftet «Sikkerhetskurs for nye skyttere» kan bestilles fra NSFs nettbutikk: https://nsfnettbutikk.no/. Hver kurspakke inneholder kurshefte, eksamensoppgaver og kursbevis. Eksamensoppgave og kursbevis kan også kjøpes separat.
Kursheftet kan også lastes ned elektronisk her: Sikkerhetskurs for nye skyttere – kurshefte (oppdatert 10.1.2023)

Instruktørveiledning:
Vi har utarbeidet en powerpoint-presentasjon som hjelp til kursets instruktører. I denne presentasjonen kan det også legges inn andre elementer, så som sikkerhetsbestemmelsene for klubbens bane(r). Powerpointpresentasjonen kan lastes ned her: Sikkerhetskurs – Powerpointfil (redigert 10.1.2023)

Begynnerkurs i pistolskyting

Kurset gir deltakerne en innføring i sikkerhetsrutiner for pistol, opptreden på standplass, grunnleggende skyteteknikk og samordning av tekniske ferdigheter, samt stevnerutiner. Etter gjennomgått kurs vil deltakerne kunne avgi gode presisjonsskudd med pistol. Kurset gir også en innføring i mental forberedelse, og metoder for fysisk oppvarming og trening.

Tema:

Teori Praksis
Utstyr Forberedelser
Regler Grunnelementer i pistolskyting
Sikkerhet Skuddets oppbygging
Bli med på konkurranse


Gjennomføring:

Vi anbefaler at kurset gjennomføres på ordinære treningskvelder etter at sikkerhetskurset er gjennomført. Nivået på deltakerne vil være avgjørende for hvor lang tid en bruker på hvert enkelt tema. Det er opp til den enkelte instruktør å vurdere dette. Kurset kan også benyttes som valgfag i skolen/skyteskole eller som et introduksjonskurs for nye skyttere i klubben. Kurset er beregnet for utøvere fra 10 år og oppover.

Kursmateriell:
Kursheftet «Begynnerkurs i Pistolskyting»  kan bestilles  fra NSFs nettbutikk: https://nsfnettbutikk.no/ og koster kr 80 pr stk. Hver kurspakke inneholder kurshefte og kursbevis. Kursheftet kan også lastes ned elektronisk her: Begynnerkurs i Pistolskyting – kurshefte. Kursheftet følger med en lysbildepresentasjon som du kan laste opp her.
Anbefalt tilleggslitteratur: Kursheftet «Kom i gang med trening – Pistol». Heftet kan lastes ned her: Kom i gang med trening – Pistol .

Begynnerkurs i rifleskyting**

NSF har ikke utarbeidet eget kursmateriell for begynnerkurs i rifleskyting, men anbefaler kompendiet «Kom i gang med trening i klubben – Rifle» som grunnlag for begynneropplæring i rifleskyting.
En slik begynneropplæring basert på innholdet i dette heftet kan registreres som «Begynnerkurs i rifleskyting» i Sportsadmin.

Tema:

Teori Praksis
Sikkerhet og reglement Å skyte et skudd
-Stående skytestilling
-Knestående skytestilling
-Liggende Skytestilling
-Sittende skytestilling
Instruksjonstips Grunnleggende skyteteknikk
-Pust og pustesyklus
-Sikter og sikting
-Avtrekk
Materiell og utstyr Forslag til ulike treningsøkter
Verdt å vite


Kursmateriell:

Kompendiet «Kom i gang med trening i klubben – Rifle» kan brukes som grunnlag for begynnerkurs i rifleskyting. Kompendiet kan lastes ned her: Kom i gang med trening – Rifle

NSF har ikke utarbeidet eget kursmateriell for begynnerkurs i viltmålskyting, men anbefaler det svenske kompendiet «Viltmålsskytte Grundutbildning» sammen med DVD-en «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting» som grunnlag for begynneropplæring i viltmålskyting. En slik begynneropplæring basert på innholdet i dette heftet sammen med gjennomgang av DVD kan registreres som «Begynnerkurs i viltmålskyting» i Sportsadmin.

Kompendiet «Viltmålsskytte Grundutbildning» er utdanningsmateriell for skyttere som er nybegynnere i viltmålskyting. Innholdet tar for seg foreningskunnskap og organisasjonskunnskap samt noe teknikktrening og fysisk trening. Materialet er ment å gi nybegynnere en god grunn å stå på, og kompendiet er å fint å kombinere sammen med «Sikkerhetskurs for nye skyttere».  Utdanningen gjennomføres i klubb, og gjerne i studiesirkel.

DVD-en «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting» presenteres det grunnleggende i viltmålskyting og lerdueskyting. DVD-en er utviklet i samarbeid med noen av Sveriges mest erfarne skyttere innom den respektive gren.

Kursmateriell:
Kompendiet «» kan lastes ned her: Viltmålsskytte Grundutbildning
DVD koster kr 50 og kan bestilles via det Svenska Skyttesportförbundet

NSF har ikke utarbeidet eget kursmateriell for begynnerkurs i lerduemålskyting, men anbefaler det svenske kompendiet «Grundutbildning Lerduva» sammen med DVD-en «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting» som grunnlag for begynneropplæring i viltmålskyting. En slik begynneropplæring basert på innholdet i dette heftet sammen med gjennomgang av DVD kan registreres som «Begynnerkurs i lerdueskyting» i Sportsadmin.

Kompendiet «Grundutbildning Lerduvor» er utdanningsmateriell for skyttere som er nybegynnere i lerdueskyting. Inneholdet tar for seg forenings- og organisasjonskunnskap samt  noe tekniktrening og fysisk trening. Materialet er ment å gi nybegynnere en god grunn å stå på, og kompendiet er å fint å kombinere sammen med «Sikkerhetskurs for nye skyttere».  Utdanningen gjennomføres i klubb, og gjerne i studiesirkel. DVD-en «Grunderna i viltmål, skeet, trap & sporting» presenteres det grunnleggende i viltmålskyting og lerdueskyting. DVD-en er utviklet i samarbeid med noen av Sveriges mest erfarne skyttere innom den respektive gren.

Kursmateriell:
Kompendiet «» kan lastes ned her: Grundutbildning Lerduva
DVD koster kr 50 og kan bestilles via det Svenska Skyttesportförbundet

Hvorfor eget kurs for PPC?

Til forskjell fra feltprogrammet har PPC litt andre og strengere sikkerhetsregler hva gjelder håndtering av våpen og ammunisjon. Blant annet skal våpen kun håndteres i en egen sikkerhetssone.

Det er et krav å ha deltatt på et slikt kurs for å kunne konkurrere i PPC 1500.

Du kan lese mer om PPC-skyting her.

Krav til deltagerne/forkunnskaper

  • Gjennomført og bestått sikkerhets-/nybegynnerkurs i pistolskyting i regi av en klubb som er medlem i NSF
  • Medlemskap i en pistolklubb tilknyttet NSF
  • Bør inneha våpen som kan egner seg for PPC-skyting, men er ikke et krav

Hvem kan arrangere kurs?

Klubb eller skytterkrets

Hvem kan holde kurset?

Kurslæreren bør være en erfaren PPC-skytter

Hvordan er kurset lagt opp?

Kurset består av 3 deler.
• Teori
• Praksis
• Konkurranse

Kurset kan kjøres samlet over en dag eller splittes opp.

Alt kursmateriale finner du her.

Teori
Denne delen består i at deltagerne på forhånd får tilsendt kursheftet på e-post og leser igjennom kurskompendiet og gjør seg godt kjent med innholdet. Ved kursstart begynner man med en kort utspørring av deltagerne for å få bekreftet at de har lest og forstått innholdet. Om nødvendig går man i fellesskap gjennom de punktene som deltagerne er usikre på slik at alle har fått med seg de grunnleggende teorikunnskapene.

Praksis
I praksisdelen går man gjennom oppbygningen av banen, hvem som leder skytingen, hvor sikkerhetssonen er plassert og hvilke spesielle regler som gjelder på stedet. Videre øver man uten ammunisjon i våpenet på prosedyrene som gjelder i de forskjellige skytestillingene. Deretter gjør man det samme med ladd våpen under kommando av standplassleder. Mengden trening den enkelte har behov for styres av standplassleder/ instruktør. Ingen skal ansees ferdig med dette momentet før man på en trygg og sikker måte kan utføre de nødvendige øvelsene uten fare for seg selv eller andre.

Konkurranse
Etter gjennomført praksis skytes det en konkurranse. Det er valgfritt hvilken konkurranse man velger, men denne skal gjennomføres ihht korrekte prosedyrer. Dette er viktig da konkurransen er “eksamen” for den enkelte skytter samt at resultatet skal meldes inn slik at man får en bekreftelse på gjennomført kurs.

Hvorfor registrere kurset og deltakerne?

For at NSFs administrasjon skal vite at klubben har arrangert kurs må det registreres i Idrettskurs. Om ikke kurset registreres går klubben glipp av utbetalinger av breddemidler og evt VO-tilskudd.

Les mer om breddemidlene her og VO-tilskudd her.

Hvordan registrere kurset og deltakerne?

Klubber og grupper kan bruke idrettens løsning for kursadministrajon, IdrettsKurs, for sine lokale behov i tillegg til at løsningen brukes av sentrale organisasjonsledd til å administrere kursaktivitet.  Kurskatalogen i IdrettsKurs er søkbar fra Min idrett i tillegg til at kursarrangører gjerne har funksjonalitet på sine nettsider hvor en kan søke i katalogen og gå videre til påmelding.

Gjennom IdrettsKurs kan du bl.a.

  • Planlegge lokale kurs, ta betalt og administrere påmelding
  • Se kurshistorikk og kompetanse på deres tillitsvalgte, trenere mv.
  • Melde på og betale for deltagere fra egen klubb/gruppe til kurs som arrangeres av særforbund/idrettskrets/andre

Ta kontakt med NIF IT for brukerstøtte.