PPC 1500

Hva er PPC

PPC = Precision Pistol Competition (PPC 1500 fordi 1500 er maksimale oppnåelige poengsum)

Tidligere kjent som:

 • Police pistol combat
 • Practical police course
 • Practical pistol course
 • Practical pistol combat

PPC skyting oppsto i USA i 1957/58 som en konkurranseform tilpasset politiopplæring. Den var lenge en konkurranseform forbeholdt politi og militær tjenestepersonell, men ble etter hvert oppdaget og adoptert av de sivile skytterne.

Det er rundt 6000 PPC skyttere i verden med registrert WA (World association) id/nummer. 280 av disse i Norge. Dette WA ID nummeret gir PPC skytteren anledning til å delta på alle PPC stevner rundt omkring i verden.

For å kunne delta i PPC 1500 må du våre godkjent som skytter og ha deltatt på et kurs som gir deg en godkjenning til å konkurrere.
Du finner mer informasjon om kurset her.

Klasser

Alle åpne «registrerte» PPC stevner rapporterer sine resultater fortløpende til WA 1500, som er ansvarlige for å føre klasselister og noterer internasjonal og nasjonal ranking i forhold til oppnådde resultater.

Det er følgende klasser i PPC:

 • High master (1476-1500)
 • Master (1440-1475)
 • Expert (1379-1439)
 • Sharpshooter (1290-1378)
 • Marksman (0-1289)

Det må skytes to ganger innenfor poengkravet før man oppnår rangeringsbetegnelsen. Rangering oppnås fortløpende, noe som vil si at man rykker opp i ny klasse så snart resultatet er publisert i WA.

Hvordan skytingen foregår

Det skytes vanligvis i åtte forskjellige våpendisipliner, også kalt «matcher», med både pistol og revolver. Alle «matcher» og oppdelte matcher, kalt «stager», starter stående med ladd våpen i hylster, og skytterne skal innen en gitt tid avfyre fra 6 til 24 skudd i forskjellige stillinger fra liggende, sittende, knestående, stående med høyre og venstre barrikade til stående fri.

Avstandene er fra 3, 7, 15, 25 til 50 yard. Omladning er en del av øvelsene og hvert magasin/hurtiglader skal ha 6 skudd som bæres på kroppen.

Poengsystemet

Det skytes på en standard PPC skive på alle avstander, hvor 7er ring er minste tellende poeng. Skytterne skyter for det meste presisjon, men hurtig presis skyting benyttes også.

Skyteprogram

En PPC 1500 match for revolver eller pistol består av følgende øvelser:

(150 skudd)

Match 1:

 • Stage 1: 7 yards 2×6 skudd på 20 sek. Stående skytestilling

15 yards 2×6 skudd på 20 sek. Stående skytestilling

Match 2:

 • 25 yards 3×6 skudd på 90 sek. 6 skudd knestående / 6 skudd stående barrikade venstre / 6 skudd stående barrikade høyre.

Match 3:

 • 50 yards 4×6 skudd på 165 sek. 6 skudd sittende / 6 skudd liggende / 6 skudd stående barrikade venstre / 6 skudd stående barrikade høyre.

Match 4:

 • 2 x 25 yards 2×6 skudd på 35 sek. Stående skytestilling

Match 5:

 • Stage 1: 7 yards 2×6 skudd på 20 sek. Stående skytestilling.
 • Stage 2: 25 yards 3×6 skudd på 90 sek. 6 skudd knestående / 6 skudd stående barrikade venstre / 6 skudd stående barrikade høyre.
 • Stage 3: 50 yards 4×6 skudd på 165 sek. 6 skudd sittende / 6 skudd liggende
 • Stage 4: 25 yards 6 skudd på 12 sek. Stående skytestilling.

I tillegg til 1500 match skytes det også 60 skudds og 48 skudds matcher. Her benyttes andre våpen enn de som brukes i 1500-matchene. For detaljer, se http://www.ppc1500.no/index.php/regelbok

Regelverk

I Norge (nasjonale regler) kan en PPC 1500 match skytes med alle våpen godkjent for NSF feltprogram med løpslengde begrenset til 6 tommer, og man trenger i tillegg 4 magasiner/hurtigladere. Skytebriller og hørselvern er påbudt, men irisblendere og skyggelapper er ikke tillatt.

Internasjonalt må en følge de regler som er angitt in WA 1500 rules and regulations. (www.wa1500.org)

PPC Norge har og egen hjemmeside: www.ppc1500.no

WA1500 møte

Årlig avholdes det et internasjonalt WA1500 møte, der hver nasjon har anledning til å komme med endringsforslag, både til regelverk og andre endringer. Disse møtene søkes avholdt i fm EM/VM. I år går møtet i Alsfeld i Tyskland 18. august i fm VM og Norge er representert ved PPC rådets leder.