Lover og regler

Her finner du nasjonale og internasjonale lover og regler.

Enkelte av reglementene er i pdf-format. For å laste ned disse filene trenger du Adobe Acrobat Reader.
Last ned Adobe Acrobat Reader gratis her.

Nasjonale regelverk

NSFs regelverk (Norges Skytterforbund)
Lov for NSF (pdf) (april 2021)
Fellesreglementet (pdf) (siste versjon, september 2021)
Lovnorm for skytterkretsene (mars 2020)

NIFs regelverk (Norges Idrettsforbund)
Lenke til regelverket her

Internasjonale regelverk

ISSFs regelverk (International Shooting Sport Federation)
Lenke til regelverket her

FITASC (Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse)
Lenke til regelverket her

ESCs regelverk (European Shooting Confederation)
Lenke til regelverket her

WSPSs regelverk (World Shooting Para Sport)
Lenke til side med regelverk og tillegg her

Norges Lover

Norges Lover og tilhørende forskrifter er å finne på www.lovdata.no.

For skyttere er særlig Våpenloven og oppdaterte forskrifter aktuelle.

Offentlige forskrifter for skytebaner

Gjeldende forskrifter for anlegg av skytebaner er fra 1988. Forskriftene tar hovedsakelig for seg sikkerhet. Spørsmål som gjelder utformingen av baner sportslig sett (banens lengde, bredde på standplass, plassering av skiver/kastemaskiner, lysforhold osv.) er omtalt i konkurransereglene, for det meste i de generelle tekniske reglene.

Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988 (pdf)