Hva er viltmålskyting?

Viltmåltrening på Kolsås.

Viltmålskyting er skyting på bevegelige mål som beveger seg mellom to skanser. Skytteren står i ferdigstilling inntil skiva er synlig. Da først løftes våpenet. Våpenet er påmontert et kikkertsikte hvor det kan være innlagte spesielle forsprangsmerker. Det skytes hurtige, langsomme sprang og dobbeltskudd.(løpende hjort)

Historikk

Viltmålskyting har sin opprinnelse fra Storbritannia rundt 1860.

Man startet med å skyte på tunge hjortefigurer av stål, som ble trukket på skinner mellom to skanser.

Det startet som en treningsaktivitet for jegere. Det ble da også benyttet vanlige jaktgevær av ymse typer og kaliber.

Hjorteskyting stod for første gang på det Olympiske programmet i London i 1908. Hjorteskyting stod på det Olymoiske programmet fram til  1956. Ble erstattet av løpende villsvin i 1972-1988.

Fra 1992 til 2004 var 10m viltmål Olympisk øvelse.

Norske skyttere har hevdet seg meget bra i disse øvelsene. I hjorteskyting har Norge tatt 4 individuelle gullmedaljer og 6 VM individuelle gullmedaljer.

På løpende villsvin har Tor Heiestad Olympisk gullmedalje fra 1988. Tor Heiestad er også Europamester på 10m viltmål.

Det er ingen viltmåløvelser på det olympiske programmet nå. Det skytes fortsatt mesterskap EM og VM i 10m viltmål og 50m løpende villsvin. Løpende hjort skytes kun nasjonalt, med unntak av ”landskamp” mellom Norge og Storbritannia hvert år.

Viltmåløvelsene skytes i dag med kikkertsikte på riflene.

Viltmålskyting har begrenset utbredelse i Norge i dag pga vanskelighetsgraden på skytinga.

Tekniske data
Våpentype Kaliber Øvelser Avtrekksvekt
Luftgevær, ,177 (4,5 mm) 5,6 Fritt
Rifle for Løpende villsvin ,22 (5,6mm ) 3,4 0,5 kg
Rifle for Løpende Hjort 222-323 (5,6 mm -8mm) 1,2 0,5 kg

For alle riflene er det maks totalvekt på 5,5 kg.

Øvelsesprogram

10m Viltmål

Det benyttes luftgevær av kaliber 4,5 med kikkertsikte som har maks 4x forstørrelse.

Skiva, som er 10 delt med et rundt siktepunkt på hver side. Skiva beveger seg mellom to skanser på henholdsvis 5 sekunder og 2,5 sekunder. Skanseåpningen er 2m.

30 langsomme +30 hurtige sprang med 4 prøveskudd før hver serie.

20 langsomme +20 hurtige (gjelder bare damer og damejunior)

Det skytes også 20+20 mix (blanding av hurtige og langsomme sprang)

Etter 30+30 og 20+20 skytes det normalt en medaljematch bestående av de 4 beste skytterne. Disse skyter mot hverandre to og to helt til man har kåret nr 1, 2, 3, og 4.

10m Viltmål skytes i NM, EM Nordisk og VM av begge kjønn.

50m Løpende Villsvin

Det benyttes enkeltskuddsrifler med kikkertsikte i kaliber, 22 randtenningspatron med kikkertsikte som har fri forstørrelse. Vanlig forstørrelse er 10-20x.

I prinsipp skytes villsvinøvelsene likt med 10m øvelsene.

Skiva, som er en kopi av et Villsvin i normal størrelse med hode i hver ende, beveger seg mellom to skanser på henholdsvis 5 sekunder og 2,5 sekunder. Skanseåpningen er 10m.

Skyteavstanden er 50 m.

50m Løpende Villsvin skytes i NM EM og VM med unntak av kvinner og kvinner junior som kun skyter NM

100 m Løpende Hjort

Skiva, som består av en hjort med hode til hver side, passerer en skanseåpning på 23m på 4,2 sekunder. (+0,2 -0,0)

Det benyttes her en rifle med kikkertsikte i kaliber 222 opp til 8mm sentertent. Forstørrelse fra 10-20x.

40 skudd enkeltskudd med 4 prøveskudd før hver serie ( skytes i to 20 skudds serier)

40 skudd dobbeltskudd med 4 prøvesprang før hver serie. ( skytes i to 20 skudds serier med 2 skudd for hvert sprang.)

100m Hjort skytes bare Nasjonalt.

Dette er en gammel hjorteskive. Nå er skivene elektroniske, og gir tilbakemelding til skytteren umiddelbart om treffpunktet.

viltmal

Viltmålskyting foregår ute og inne, men for det meste utendørs. Dette er en gren både for jegere og for de utøvere som en ønsker en konkurransepreget idrett.

Det skytes mot blink- og dyrefigurskive som beveger seg mellom to skanser, horisontalt. Man skyter med rifle, og kikkertsikte er tillatt i alle disipliner.

Norge har utmerket seg også i denne fagretningen. Det er vel ingen som har glemt Tor Heiestads OL-gull i Seol? I tillegg har har han hatt flere fremragene resultater i EM og VM.

Hjorteskyting er den eldste viltmåldisiplinen her i landet. Den blir ofte praktisert som en del av treningen før jaktsesongen. Det er jegerne som dominerer i konkurransene.

Vil du begynne med viltmålskyting?

Dersom du ønsker å begynne med viltmålskyting, bør du kontakte en klubb i lokalmiljøet ditt eller kretsen din. Oversikt over klubber og kretser finner du her!