Norges Skytterforbund er 75 år!

I 2021 var det hele 75 år siden Norges Skytterforbund offisielt ble konstituert, 5. juli 1946 på Grand Hotel i Oslo – kun noen få måneder etter at Norges Idrettsforbund ble opprettet.

Det har skjedd mye spennende i forbundet i disse 75 årene, og for å feire jubileet laget vi en jubileumsfilm som du kan se ved å trykke på bildet øverst i denne artikkelen, og vi skrev en jubileumsbok som oppsummerer forbundets første 75 år.

Jubileumsboken ble sendt ut i posten til alle klubber og tingdelegater, og du kan lese boken digitalt helt gratis her:


Tips: Trykk på «fullskjerm»-knappen nederst i høyre hjørne (på PC) eller midt på skjermen (mobil) for å lese boken i fullskjerm. Du kan også laste ned hele boka i PDF-format her, eller lese direkte i Issuu sin app her.

Arbeidet med boken startet i slutten av 2018, da redaktør og hovedforfatter av boken Svein-Erik Tosterud tok fatt på oppdraget å skrive boken. Svein-Erik er nok allerede kjent blant noen i skyttermiljøet som en habil rifleskytter som ofte dukker opp på veteranstevner, men foruten hans store interesse for skyttersporten har han også en lang yrkeskarriere som journalist og redaktør i en rekke ulike aviser og blader – og han har de siste årene også skrevet tekster for Skytternytt.

Vi ser frem til 75 nye år!

Oppdatering om jubileumsboken og øvelser som ikke er tilknyttet ISSF:

Norges Skytterforbund har fått kritikk for at jubileumsboken over ikke inneholder historien om feltpistol i Norge. NSF kan også få kritikk for at jubileumsboken ikke inneholder historien om andre øvelser som ikke er tilknyttet ISSF, slik som Nordisk Trap, Fitasc Sporting, PPC og Engelsk Sporting. Jubileumsboken over er først og fremst historien knyttet til ISSF og forbundets utvikling.

NSF tar denne kritikken på største alvor. Selvsagt fortjener våre øvelser som ikke er knyttet til ISSF også sin historiske dokumentasjon. NSF ønsker derfor å lage en bok til som omhandler historien til disse øvelsene med sine rankinger i jubileumsåret.

For å få til dette må vi ha stoff vi kan bygge boken på. Vi har tidligere her på våre nettsider skyting.no, i Skytternytt, på våre Facebooksider, e-poster, kretsledermøter og så videre etterspurt bilder og tekster vi kan benytte.  Det har kommet svært lite. Det som har kommet er etter direkte henvendelser fra NSF sentralt. Skal vi få til denne boken må vi ha MYE større engasjement fra medlemmene.

Vi ønsker at denne boken som skal omhandle historien til øvelser som ikke er tilknyttet ISSF skal ha meget god kvalitet. Det krever engasjement og tid. NSF har satt ned følgende redaksjonskomité for boken:

Leder: Håvard Larsen – mail @ havardlarsen.net
Webredaktør: Haakon Stensrud – haakon.stensrud @ skyting.no
Hovedredaktør: (Ekstern, avklares i løpet av mai)
Feltpistol: Eirik Wee Jensen – eirik.jensen @ tffk.no
Feltpistol: Gunnar Olaussen – gunnar @ olaussen.com
PPC: Leif Inge Turøy – leif-it @ online.no
Nordisk Trap: Bjørn Haug – bfhaug @ broadpark.no
Fitasc Sporting: Ole Morten Aakre – ole.morten.aakre @ kebas.no

Målet for arbeidet vil være å få produsert denne boken innen jubileumsåret 2021.

Vi oppfordrer igjen alle som har bilder, tekster og historier innen disse øvelsene som kan danne grunnlag for en god historiefortelling å sende dette til komitémedlemmet for grenen du har stoff fra.