Slik bruker du SkytterAdmin – Veileder for klubber

SkytterAdmin (eller SkytterAdmin 2.0) er Norges Skytterforbunds digitale løsning for terminlister, stevnepåmelding, resultatlister, klasseføring, resultatstatistikk og -historikk. Selve stevneavviklingen gjør arrangøren i sitt lokale arrangementsprogram, som mottar påmeldingslister og deltakerinformasjon fra SkytterAdmin og returnerer resultatlister.
Skytterforbundet har utviklet SkytterAdmin sammen med selskapet Rubic AS.

Rubic har en løsning for medlemsadministrasjon, Rubic Medlem, som er samkjørt med SkytterAdmin, og som klubbene anbefales å bruke.

Mer info (trykk for å velge):

Hvor finner jeg SkytterAdmin?

På nettsiden https://app.skyting.no. For å komme inn klikker du enten:

 • enten «Idrettens ID»-knappen nede til venstre. Da kommer du til NIFs innloggingsside, der du bruker brukernavn og passord du har fra Idrettsforbundet Min Side (evt. andre NIF-sider). Har du ikke registrert deg på Min Side, må du gjøre det først: https://mi.nif.no.
 • eller «Vipps»-knappen, også nede til venstre. Mangler du idrettsID, anbefaler vi denne innloggingen.

Alternativt kan du logge deg på med brukernavn og passord fra Rubic. Dette er mest aktuelt om klubben din bruker Rubic Medlem som medlemssystem.

Hvor finner jeg klubbens side?

Etter pålogging kommer du til din egen SkytterAdmin-side. For å komme til klubbens side, klikk «Min profil» og velg klubben du er administrator for i lista over «Mine klubber».

Jeg skal være administrator for klubben, men får ikke logget meg på. Hva gjør jeg?

Klubbenes medlemslister i SkytterAdmin har vi fått fra NIF, og det er dessverre noen mangler i disse listene, sjøl om du står som medlem i klubben din i NIFs systemer.

Har klubben en administrator fra før, be denne om å sjekke at du inngår i medlemslista i SkytterAdmin. Hvis du står i klubbens liste, kontakt support @ rubic.no for hjelp med pålogging. Hvis du mangler i klubblista i SkytterAdmin, kontakt Skytterforbundet; skytteradmin @ skyting.no.

I de fleste tilfeller der personer er klubbmedlemmer, men ikke er å finne i SkytterAdmin, skyldes det at de i NIFs KlubbAdmin mangler det som kalles «gren» (lerdiue, pistol, rifle og/eller viltmål). Hvis medlemsadministrator i KlubbAdmin legger til gren for de som mangler dette, vil de i løpet av en ukes tid være å finne som aktivt medlem i SkytterAdmin.

Har klubben ikke administrator fra før, kontakt skytteradmin @ skyting.no for hjelp.

Hvordan bruker jeg SkytterAdmin?

Se nærmere bruksanvisning for de ulike funksjonene på denne siden, og på siden som tar for seg den enkelte skytterens bruk av SkytterAdmin. Gjennomgående gjelder det at ved å klikke på disse symbolene kan du:

redigere informasjon
skrive ut lister eller informasjon
filtrere en liste slik at den bare viser de dataene du er interessert i
slette noe du har lagt inn/registrert
legge til en person
laste ned liste/fil
flere muligheter

Hvor får jeg SkytterAdmin-hjelp?

Kretsene har en eller flere superbrukere som kan spørres til råds, se en oversikt her: Navneliste – kretsenes superbrukere

Du kan også sende spørsmål direkte til Norges Skytterforbund, e-post: skytteradmin @ skyting.no eller telefon: 21 02 98 50.

Hva er forskjellen på SkytterAdmin og medlemssystemer som Rubic Medlem og KlubbAdmin?

SkytterAdmin: Er utviklet av Skytterforbundet og Rubic AS for å forenkle skytternes hverdag på områder som stevnedeltakelse, resultat og klasseføring/startkort.

Rubic Medlem/KlubbAdmin: Organisering av medlemsaktiviteter, informasjon til medlemmene osv. gjør klubbene ofte via et medlemssystem, der de også fører medlemslister og fakturerer kontingent. Rubic AS leverer et slikt medlemssystem, som Skytterforbundet anbefaler at klubbene bruker, bl.a. fordi det er integrert med SkytterAdmin og dermed sørger for at medlemsdata alltid er oppdatert begge steder.

Men klubbene kan også bruke andre medlemssystemer, det mest vanlige er Idrettsforbundets KlubbAdmin. Medlemsdata derfra blir også tatt i bruk i SkytterAdmin, men oppdateringen er ikke like god som mot Rubic Medlem, og persondata fra SkytterAdmin blir ikke sendt til KlubbAdmin.

Klubber som ikke har meldt inn til NIF at dere tar i bruk Rubic Medlem som medlemssystem, må fortsatt registrere nye medlemmer og oppdatere medlemsinfo via det medlemssystemet dere bruker (NIFs KlubbAdmin eller andre NIF-godkjente systemer). Hvis dere melder inn nye medlemmer via Rubic uten å være Rubic Medlem-bruker, blir ikke de nye medlemmene registrert hos NIF, og blir dermed ikke å regne som tilknytta idretten.

Hva er forholdet mellom SkytterAdmin og Min Idrett?

Min Idrett er Norges Idrettsforbunds portal/nettside for alle medlemmer i norsk idrett, og omfatter basisinformasjon på tvers av alle idretter. På Min Idrett kan enkeltmedlemmer lese og oppdatere de persondata som Idrettsforbundet har registrert på dem, samt finne informasjon om og hente ut medlemskort fra de klubber de er betalende medlem i. De persondata som er registrert i Min Idrett, vil også være å finne i SkytterAdmin. Hvis klubben ikke har tatt i bruk Rubic Medlem som klubbsystem, vil det kunne være en forsinkelse fra det tidspunkt opplysninger legges inn i eller oppdateres i Min Idrett og til de også vil vises i SkytterAdmin.

T.o.m. 2020 kunne medlemmene også finne Skytterforbundets terminliste og stevnepåmelding i Min Idrett, men dette er fra 2021 flytter til SkytterAdmin. Startkort kan man ut 2021 finne i Min Idrett, men blir det gjort oppdateringer på startkortet i løpet av året, vil dette bare vises i SkytterAdmin. Den personID’en og klubbID’en som står på startkortet i Min Idrett, vil ikke være korrekt, dvs. at startkortet i Min Idrett bare kan brukes ifm. våpensøknader og ikke som dokumentasjon hvis man skal delta i skytterkonkurranser.

Om personopplysninger i SkytterAdmin:

Alle klubbens medlemmer skal være å finne i SkytterAdmin. Hvis klubben bruker Rubic Medlem som system for medlemsadministrasjon, vil medlemsdata i SkytterAdmin (oppdatert medlemsliste og personopplysninger for medlemmene) bli automatisk oppdatert. Hvis klubben ikke bruker Rubic Medlem, vil medlemsdata bli hentet til SkytterAdmin fra Idrettsforbundets KlubbAdmin. Denne overføringen må foreløpig (pr. mai 2021) gjøres manuelt, og det kan derfor drøye før endringer som gjøres i KlubbAdmin, vises i SkytterAdmin. Det gjelder også registrering av nye medlemmer.

Medlemmene kan sjøl endre sine personopplysninger i SkytterAdmin. Hvis klubben bruker Rubic Medlem, blir slike endringer av f.eks. adresse eller telefonnummer, automatisk sendt til klubbens medlemsarkiv.

Hvis klubben ikke bruker Rubic Medlem, blir endringer av personopplysninger i SkytterAdmin, ikke videresendt. For at personopplysningene skal framkomme i klubbens medlemsarkiv, må endringene i slike tilfeller derfor også gjøres i KlubbAdmin eller Min Idrett.

Om klubbdata i SkytterAdmin:

Klubbadressen i SkytterAdmin er hentet fra Idrettsforbundets KlubbAdmin/SportsAdmin. Det skjer foreløpig ingen automatisk oppdatering i SkytterAdmin om dere legger inn ny klubbadresse i KlubbAdmin, men adresseendringer vil bli henta inn med noen ukers mellomrom. Hvis det haster å få endret klubbadressen, må dere foreløpig (pr. mai 2021) melde fra til skytteradmin @ skyting.no for å få det fikset.

Klubbtillitsvalgte kan i SkytterAdmin ha tre roller:

 • Administrator, som har tilgang til alle klubbens funksjoner i SkytterAdmin, inkludert å tildele roller til andre klubbmedlemmer
 • Stevneadministrator, som kan registrere og oppdatere stevnesøknader
 • Påmeldingsadministrator, som kan melde på klubbens medlemmer til stevner, samt administrere stevner

Hvis du som klubbadministrator skal tildele en av disse rollene til et medlem i klubben, gå inn på listen over «Roller» på klubbens SkytterAdmin-side og klikk på «Legg til person»-ikonet. Da får du opp en boks med et felt der du kan søke blant klubbmedlemmene og et felt der du velger rolle. Hvis klubben ikke har noen administratorer som kan gi andre tilgang, kontakt kretsens superbruker eller skytteradmin @ skyting.no for hjelp.

For å fjerne en rolle som er tildelt, klikk krysset (X) bak navnet på personen. Da blir rollen slettet, men det skjer utover dette ingenting med sjølve klubbmedlemskapet for den det gjelder.

Som klubbadministrator har du tilgang til å oppdatere medlemmenes klasseføring, og du kan også skrive ut startkortet til de som trenger det.

Klikk Klasseføring i venstremenyen på forsiden av SkytterAdmin og velg det klubbmedlemmet du skal redigere eller skrive ut startkortet til:

 • For redigering; velg gren og legg inn riktig klasse i den eller de øvelsene der klasseføring skal legges inn eller rettes opp.
 • For utskrift; klikk skriverikonet oppe til høyre. Hvis du heller vil lagre startkortet som en fil og sende det til skytteren, velg «Lagre til PDF» istedenfor utskrift til skriver.

Fargekodene til høyre for medlemsnavnet viser klasseføringsstatusen for medlemmet:

 • Grønn: Medlemmet har klasseføring i en eller flere klasser
 • Gul: Medlemmet har ikke registrert noen klasseføringer, fordi han/hun er nybegynner eller ikke har deltatt i stevner tidligere
 • Rød: Medlemmet er ikke registrert som aktiv skytter, og kan dermed heller ikke registreres med klasseføring. Hvis et medlem med rød fargekode er aktiv skytter og skulle hatt grønn eller gul fargekode, ta kontakt med skytteradmin @ skyting.no.

Klikk Søknader i venstremenyen på forsida i SkytterAdmin, og deretter «Opprette stevne» oppe til høyre. Du får da opp en side med 5 (eller 6) undersider som du fyller ut for å registrere en søknad. I denne informasjonsvideoen går vi gjennom registreringa ledd for ledd, under videoen finner du en gjennomgang i tekstform.

Slik registrerer du en søknad

Generelt: Dere fyller ut feltene på en side av gangen, og når du klikker «Neste», blir det dere har fylt ut mellomlagra. Dere kan når som helst klikke «Tilbake» for å endre det dere har lagt inn. Klikker dere «Avbryt» underveis, stopper registreringen og det som er lagt inn, blir sletta. Når dere klikker «Lagre» etter å ha fylt ut siste side, blir søknaden lagret, og det går en e-post til kretsen for godkjenning.
En del av feltene fylles ut, disse vil vises i rødt med teksten «Påkrevd» om du klikker «Neste» med disse  feltene tomme.

Her følger en gjenomgang av søknadsregistreringen, punkt for punkt. De feltene der innholdet gir seg sjøl, som dato o.l., er ikke nevnt.

 1. Detaljer
  Her registreres grunnleggende data om stevnet. I feltet «Navn» anbefaler vi at dere skriver noe som identifiserer stevnet; ikke bare «Luftstevne» eller «Norgesfelt». Om stevnet ikke har et navn, kan dere bruke dato, klubb el. sammen med stevnetypen.
  I feltet «Status» kan dere som klubb bare velge «Søknad». Status vil endre seg når stevnet er «Godkjent» eller «Avvist»» av kretsen, eller det er «Avlyst».
  For NM, Landstevnet og internasjonale stevner må arrangøren sende inn egen søknad til NSF og få arrangementet godkjent før stevnet registreres i SkytterAdmin. Norgescup (NC) er pt. (2021) ikke i bruk. For KM og DM vil rutinene for håndtering av søknader variere fra krets til krets.
  I feltet «Beskrivelse» kan dere legge inn en link til en ekstern nettside e.l. ved å merke teksten som skal utøgjøre linken, klikke lenke-symbolet og skrive inn full internettadresse (URL) til den aktuelle siden.
 2. Tid og sted
  Feltet «Til» fylles bare ut om stevnet går over flere dager. I feltet «Klokkeslett» velger dere sjøl om dere vil fylle ut tidspunkt for første start, oppmøtetid eller noe annet; dette kan dere evt. forklare nærmere i tekstfeltet på side 1 (Detaljer).
  Som «Anlegg» kan dere velge blant anleggene som er registrert som klubbens. Er ikke anlegget registrert, se eget avsnitt i denne veiledningen om Anlegg.

  Om stevnet skal avholdes på en annen klubbs anlegg, skriv inn hele eller deler av anleggsnavnet for å søke det fram. Om dere ikke finner anlegget, kontakt klubben som er anleggseier og be dem registrere det.

 3. Klasser og øvelser
  Dere bygger opp et stevne ved å velge klasse (med tilhørende gren og øvelse) i feltet til venstre, «Legg til klasser og øvelser». Klassene dere har valgt, listes opp i feltet til høyre, «Klasser og øvelser». Dere kan velge mellom registrering via mal og/eller manuelt.

  En mal er basert på en type stevne som det er vanlig å arrangere, og består av en eller flere øvelser og de klassene som regelverket sier at et stevne med denne eller disse øvelsene skal inneholde. Et eksempel er malen «Feltpistol – FGMR» som omfatter øvelsene Finfelt, Grovfelt, Militærfelt og Revolverfelt med klassene A, B, C og D for alle øvelsene og U14 og U16 for Finfelt og Revolverfelt.

  Ved manuell registrering legger dere til en klasse om gangen.

  Generelt gjelder det at hvis dere vil slette enkeltklasser fra lista til høyre, huk av i boksen til venstre for klassen og klikk på den røde «søppelbøtta» som da vises oppe til høyre. Hvis dere vil slette alle klassene, huk av boksen til venstre for «Gren» og klikk deretter på den røde «søppelbøtta».

  Om dere vil at informasjon om startkontingent pr. klasse skal inngå i informasjonen om stevnet, må den registreres her. Om stevnet skal tilby forhåndspåmelding med betaling, startkontingent registreres. Dette gjøres enklest ved å fylle ut Startkontingent-feltet til venstre, før mal/klasser er valgt. Men dere kan også legge inn/justerer startkontingenten for hver enkelt klasse etter at lista over klasser er ferdig satt opp i «Klasser og øvelser».

  Registrering via mal: Velg den malen som passer for stevnet, og legg evt. til en startkontingent.
  Klikk så «Legg til fra mal». Da vil dere i høyre del av skjermbildet, under «Klasser og øvelser», få opp en liste over klasser med gren, øvelse og evt. startkontingent. Et stevne kan omfatte flere maler, da er det bare å gjenta den samme operasjonen; velg en mal, sett evt. en startkontingent og klikk «Legg til fra mal».

  Registrering manuelt: Klikk «Manuell». Velg Gren, Øvelse, Klasse og evt. startkontingent. Klikk «Legg til klasse». Gjenta dette om det er flere klasser som skal legges til.

  Registrering via mal og manuelt: Dere kan kombinere registering via mal og manuell registrering, i den rekkefølgen dere ønsker.

 4. Påmelding
  Her legger dere inn hvordan påmelding til stevnet skal foregå, samt hva slags premieringsløsning som skal benyttes.
  Uansett påmeldingstype; hvis dere ønsker betaling sammen med påmeldingen, huk av for «Online betaling ved påmelding». Vil dere som arrangørklubb benytte dere av denne funksjonen, må dere inngå en betalingsavtale med Rubic AS; se egen informasjon om dette.

  Dere kan velge blant 4 påmeldingsmetoder:
  Håndteres av arrangør: Dette alternativet velger dere om dere har påmelding på stedet, ved oppmøte på stevnedagen, eller dere ønsker å ta imot påmelding via andre kanaler enn SkytterAdmin. Lerduestevner som bruker tjenesten leirdue.net, er et eksempel på dette.
  Om «Håndteres av arrangør» brukes, vil det ofte være nyttig å legge inn en forklaring i tekstfeltet på side 1 (Detaljer).

  Ordinær: Vanlig forhåndspåmelding der deltakeren melder seg på i en eller flere øvelser/klasser med opplysning om navn og klubb.

  Startlag: Denne påmeldingsmetoden kan brukes for stevner der skytterne starter i grupper, som f.eks. feltpistol og de ulike lerdueøvelsene. Metoden gir skytterne mulighet til å velge hvilket startlag de vil skyte i når de melder seg på, og de vil, etterhvert som påmeldingene kommer inn og lagene fylles opp, se hvilke tidspunkt som er ledige.
  Etter å ha valgt «Startlag» som «Påmeldingstype», legger dere først inn dato og klokkeslett for når påmeldingen åpner og avsluttes, samt premieordning og evt. forhåndsbetaling. Klikk deretter «Neste», og dere kommer så inn på en «ny» side 5 som heter «Startlag og skiver». Her kan dere under «Legg til startlag» sette opp en plan for startlagene i stevnet, ved å bruke funksjonen «Generer», eller dere kan legge til ett og ett startlag med funksjonen «Manuell».

  Skal dere bruke «Generer»-funksjonen, er framgangsmåten som følger:
  – Velg øvelse (eller øvelser)
  – Velg antall startlag dere vil tilby
  – Legg inn antall minutters avstand mellom hvert startlag
  – Velg dato, om stevner går over flere dager
  – Velg klokkeslett når første startlag skal starte
  – Velg antall startende i hvert startlag

  Klikk så «Generer startlag», og en liste over startlagene slik de er definert, kommer opp under «Startlagoppsett».

  Alternativt kan dere legge inn ett og ett startlag ved å klikke «Manuell, og velge Øvelse, Startdato, Starttid og Antall deltakere. Klikk så «Legg til startlag» og startlaget vil legges til i lista til høyre.

  Funksjonene «Generer» og «Manuell» kan kombineres når startlagene skal legges inn.

  Vil dere slette et startlag i lista, huk av for startlaget det gjelder og klikk den røde «søppelbøtta» som vises oppe til høyre.

  Når lista over startlag er ferdig satt opp, klikk «Neste».

  Skive: Denne påmeldingsmetoden fungerer på samme måte som «Startlag», men brukes for stevner der deltakerne skyter på faste skiver. Skytterne får ved påmelding mulighet til å velge startlag (tidspunkt) og skive.

  For en gjennomgang av metoden, se beskrivelsen av «Startlag» ovenfor. Forskjellen er at dere i feltet nederst til venstre legger inn hvilke skiver som inngår i startlaget.

 5. Kontakt (pkt. 6 om dere bruker startlag/skiver som påmeldingsgmetode)
  Her fyller dere ut kontaktinformasjon for stevnet. Klubbens registrerte adresse og kontaktinformasjon kommer opp som standard, men kan endres til hva dere måtte ønske. Dere kan også la feltene stå tomme, men vi anbefaler at dere legger inn så mye kontaktinfo som mulig.

  Dere kan også legge til funksjonærer i stevnet, foreløpig kan dere velge mellom funksjonene Stevneleder, Jurymedlem og Dommer.

Etter at en stevnesøknad er sendt inn, kan dere som arrangør gjøre endringer helt fram mot arrangementstidspunktet, men ikke alt som er lagt inn av data, kan endres.

Redigere stevner generelt

Klikk stevnenavnet, dere får da opp en side som inneholder alle stevnedata. Dataene er med noen unntak gruppert på samme måte som de ble lagt inn. For å gjøre endringer, klikk på tannhjulet til høyre for overskriften i hvert av feltene. Det eneste feltet som ikke kan endres er «Kart»; hvis den røde markeringa på kartutsnittet ikke peker på rett sted, må dere gå inn på «Anlegg» i venstremenyen og endre adressen eller koordinatene som er lagt inn der. Det samme gjelder om «Kart»-feltet er tomt, da er det verken registrert adresse eller kooordinater på anlegget.

Redigere stevner som ikke er godkjent

Gå inn på «Søknad» på SkytterAdmins forside/»Hjem»-side, der vises de av klubbens stevner som ikke er godkjent av kretsen. Klikk stevnenavnet og følg anvisningen under «Redigere stevner generelt». Alle data kan endres fram til stevnet blir godkjent av kretsen.

Redigere stevner som er godkjent

Gå inn på «Terminliste» på SkytterAdmins forside/»Hjem»-side, og bruk filterfunksjonen (trekanten med spissen ned) for å begrense visningen til klubbens stevner. Klikk stevnenavnet og følg anvisningen under «Redigere stevner generelt». Dere kan redigere alle stevnedata bortsett fra:
– «Dato» og «Stevnetype»: Ønsker dere å gjøre endringer her, kan dere sende inn ny søknad til kretsen ved å klikke de tre prikkene oppe til høyre og velge «Søk om endring».

– Å stryke klasser/øvelser der det er påmeldt skyttere.

Generelt bør man som arrangør, når arrangementet nærmer seg, ikke endre viktige stevneopplysninger som starttidspunkt og lokalisering uten å sørge for å informere naboklubber og andre potensielle deltakere. Trenger man å sende informasjon til påmeldte deltakere, se egen informasjon om dette under «Startlister og deltakeradministrasjon» i denne veiledningen.

Avlyse stevner

Klikk de tre prikkene oppe til høyre og velg «Avlys».

Først, hvis dere arrangerer et stevne uten forhåndspåmelding, trenger dere ikke lese denne delen av veiledningen.

Dessuten, sjølve avviklingen av et stevne håndteres ikke i SkytterAdmin, men i det dataprogrammet dere bruker for stevneadministrasjon. Eksempler på slike program er InrX og Sandnessystemet. (I mindre stevner er det også arrangører som greier seg med et standard regneark e.l.)

Den jobben dere eventuelt gjør i SkytterAdmin i forkant av et stevne, er redigering av påmeldingslister og annen deltakeradministrasjon. Sjekk med instruksene for stevneprogrammet deres om hvordan og i hvor stor grad påmeldingslister og resultatlister håndteres automatisk, direkte fra SkytterAdmin, uten at dere trenger gjøre noe forarbeid. De følgende punktene omfatter manuell administrering av påmeldingene.

Finn stevne

For å administrere et stevne, søk det fram i «Terminliste» på SkytterAdmins forside/»Hjem».

Sjekke deltakerlister

Klikk «Deltagere» (under stevnenavnet). Da får dere opp en liste over påmeldte deltakere.
Klikk filtreringsknappen («trekanten med spissen ned» helt til høyre) for å begrense deltakerlista til bare å vise utvalgte klubber, øvelser, klasser etc.

Laste ned deltakerliste

Klikk de tre prikkene øverst til høyre og velg «Eksporter deltakelser». Dere får da opp et vindu der dere kan velge om dere vil åpne eller laste ned en fil (i utgangspunktet Excel, men andre alternativer kan velges).

Redigere øvelser/klasser hos påmeldt utøver

Klikk navnet til utøveren. For å legge til nye øvelser/klasser for vedkommende, klikk «Legg til deltakelse», velg klasse og øvelse og klikk «Lagre».

Betaling for en slik ny påmelding må gjøres utenfor SkytterAdmin. Dette gjelder også om stevnet er satt opp med betaling av påmeldingsavgift ifm. vanlig forhåndspåmelding.

For å stryke klasser for vedkommende, klikk det røde krysset til høyre på den aktuelle linja.

Registrere deltakere manuelt

Det hender skyttere melder seg på via andre kanaler enn SkytterAdmin (telefon, e-post etc.). Hvis dere vil legge dem til i påmeldingslista, klikk «Legg til deltaker»-ikonet (hodet m/plusstegn) ute til høyre. Dere får da opp et vindu der dere kan søke fram skytteren og velge øvelse og klasse.

Ved slik manuell registrering må betaling ordnes utenfor SkytterAdmin, også der stevnet er lagt opp med betaling ved påmelding.

Sende informasjon til deltakerne

Huk av for de deltakere dere vil sende melding til, eller velg feltet til venstre for «Navn» om dere vil sende til alle. Klikk «pilen» ute til høyre og skriv inn et emne (overskrift) og den beskjeden dere ønsker å sende ut. Klikk «Send til (antall) deltagere».

Sjølve avviklingen av et stevne håndteres ikke i SkytterAdmin, men i det dataprogrammet/stevnesystemet dere bruker for stevneadministrasjon. Eksempler på slike program er InrX og Sandnessystemet. (I mindre stevner er det også arrangører som greier seg med et standard regneark e.l.)

Den jobben som gjøres i SkytterAdmin i etterkant av stevnet, er resultatrapportering og evt. rettelser i resultatlistene. Sjekk med instruksene for stevnesystemet deres om hvordan og i hvor stor grad innrapportering og redigering av resultatlister håndteres automatisk, direkte til SkytterAdmin.

De følgende punktene omfatter manuell innrapportering og redigering av resultatlister.

Om resultatlister i SkytterAdmin

Resultatregistreringen i SkytterAdmin er todelt, det er obligatorisk for arrangørene å legge inn begge resultatlistene:

Resultatliste til databasen:
Dette er en forenkla resultatliste som brukes i SkytterAdmins database for å beregne klasseføring og statistikk. Lista omfatter bare navn, klubb, plassering, sluttresultat (etter ordinær skyting) og evt. rankingpoeng. Denne resultatlista kan enklest legges inn direkte fra arrangementets stevnesystem, men resultatene kan også registeres manuelt i SkytterAdmin. (Mer om dette i eget punkt nedenfor.)

Offisiell resultatliste:
Dette er den komplette resultatlista fra stevnet, som stevnedeltakere og andre er interessert i. Den skal, i tillegg til resultatene, inneholde informasjon om stevneledelse,  sted/bane,  premieringstype og, for feltpistol, maksimal oppnåelig poengsum (jfr. også Fellesreglementet 2.5.3.) Sjølve resultatlista skal også omfatte resultater fra finaler og omskyting, og vil også gjerne inneholde delsummer for serier/standplasser. Denne resultatlista laster arrangøren opp som en fil, helst i et nøytralt format som pdf, men andre formater kan også brukes.

Sjekke hvilke resultater som er registrert for et stevne
Søk fram og velg stevnet i terminlista, og klikk deretter «Resultater» (under stevnenavnet).

– Resultatliste til databasen: Under overskriften «Resultater» finner dere klassevis de resultatene som er lasta opp til SkytterAdmin-databasen. I feltene «Antall deltakere», «Antall resultater» og «Antall klasse/øvelse-kombinasjoner» ser dere hvor mange resultater som er lastet opp. Står det «0» i disse feltene , er det foreløpig ikke registrert resultater til databasen, verken via stevnesystemet eller manuelt.

– Offisiell resultatliste: Det framgår av feltet over «Resultater» om det er lastet opp en offisiell resultatliste eller ikke. Står det «Last ned resultater» og «Denne filen inneholder den offisielle resultatlista fra arrangøren.» i dette feltet, er det lastet opp en resultatfil. Står det «Last opp fil» og «Det har ikke blitt lastet opp en fil med resultater.», er det ennå ikke lastet opp noen resultatfil.

Legge inn resultater i databasen

Å legge inn resultater i SkytterAdmin-databasen kan gjøres på to måter:

– Importere resultater fra stevnesystemet: I de fleste stevnesystemene som brukes i skytterkonkurranser, er det en funksjon for import av resultater til SkytterAdmin. Kontakt systemleverandøren om dere trenger nærmere veiledning om hvordan dette gjøres.

– Legge inn resultater manuelt: Søk fram og velg stevnet i terminlista, og klikk deretter «Resultater» (under stevnenavnet). Under overskriften «Resultater» finner dere en liste over klasser/øvelser, og for å legge inn et resultat, klikker dere «+»-tegnet til høyre for klasse/øvelses-navnet. Da får dere  opp en boks der dere kan søke fram skytteren med navn og fødselsår. Klikk så på pilen til høyre for navnet dere skal legge til, og dere får opp et vindu der dere kan legge inn plassering og poengsum (og rankingpoeng om det er aktuelt for øvelsen).

Om skytteren som skal legges til, bare er medlem av én klubb, vil denne komme opp i klubbfeltet når han/hun velges. Hvis skytteren er medlem i flere klubber, vil feltet for klubbnavn stå tomt og dere må klikke på pilen til høyre i klubbfeltet for å få opp en liste over de klubbene dere kan velge blant. Hvis den klubben som skytteren har opplyst om at han/hun har konkurrert for, mangler, må dere kontakte vedkommende som så må sørge for at klubbtilhørigheten i SkytterAdmin ryddes opp i. (Dere kan ikke endre klubbnavn manuelt.)

Legge inn offisiell resultatliste

Den offisielle resultatlista er den komplette resultatlista fra stevnet (se mer om dette lenger opp i denne veiledninga) og lastes opp som en fil til SkytterAdmin. Det er denne resultatfila som vises i resultatoversiktene der og andre steder på interenett. Velg helst en fil i et nøytralt format som pdf, men andre filformater kan også brukes.

Resultatfila lastes opp slik: Søk fram og velg stevnet i terminlista, og klikk deretter «Resultater» (under stevnenavnet). I feltet «Last opp fil» klikker dere på ikonet helt til høyre (et ark med et +-tegn), og i boksen som da åpnes,  klikk «Last opp» og søk fram fila som skal brukes.

Noen av stevnesystemene som brukes i skytterkonkurranser tilbyr en automatisk opplasting av denne resultatfila, skjekk med stevensystemets bruksanvisning for nærmere informasjon.

Korrigere resultater i databasen

For å endre resulater for en eller flere personer i en klasse:
Klikk tannhjulet til høyre for klassenavnet til den klassen dere skal redigere. Det åpner for å endre endre plassering, rankingpoeng og resultat for alle deltakere i klassen, samt deltakernes klubb om de er registrert som medlem i flere klubber.

Dere kan også stryke navn fra resultatlista ved å klikke det røde krysset helt til høyre i hver linje.

For å legge til en skytter i en klasse:
Klikk +-tegnet til høyre for klassenavnet til den klassen dere skal redigere. Dere får da opp et vindu der dere kan søke fram en person; skriv inn fornavn, etternavn og/eller fødselsår og deretter knappen «Søk». Om dere da får treff på rett person, klikk pilen til høyre for navnet.

Da får dere opp et nytt vindu der dere kan registere  klubb, resultat, plassering og evt. rankingpoeng. Klikk så «Lagre».

For å legge ut en ny offisiell resultatfil:
I feltet «Last ned resultater», klikk det røde krysset helt til høyre for å slette den fila som er lasta opp. Klikk så opplastingssymbolet (papirarket med +-tegn) og last opp en ny fil.

SkytterAdmin inneholder et anleggleggsregister der klubbene sjøl legger inn og oppdaterer opplysninger om anlegg klubben eier eller disponerer. Registeret er i første omgang beregnet for å gi stevnedeltakere imformasjon om hvor et stevne blir avholdt, men planen er at det etterhvert vil bli utvida slik at det også kan brukes til andre formål. En liste over de anleggene som er registrert som klubbens, får dere opp ved å velge «Anlegg» på forsiden/»Hjem»-siden i SkytterAdmin.

Registrere anlegg

Anlegg kan registreres:

 • Via stevnesøknad
  Når man fyller ut en stevnesøknad, velger man på «side 2» hvilket anlegg stevnet blir arrangert fra. Hvis anlegget som skal brukes, ikke er registrert, kan man legge det til ved å klikke «Opprett anlegg». Se også nedenfor.
 • Fra anleggsdelen i SkytterAdmin
  Velg «Anlegg» på forsiden/»Hjem»-siden i SkytterAdmin, og klikk  «Opprett anlegg» oppe til høyre. Utenom navnet er alt annet på registreringssiden valgfritt å fylle ut. Vær oppmerksom på at adressefeltene blir brukt når anlegget skal vises på kart som en del av stevneinformasjonen. Vær derfor påpasselige med å legge inn riktig informasjon; vi har eksempler på at anlegg er grovt feilplassert (f.eks. langt til havs) pga. feil i adresse eller koordinater.

  I Adresse-feltet skriver dere inn anleggets offisielle postadresse (om det har noe slikt), og i feltene for lengde- og breddegrad bruker dere koordinater fra Google Maps. Hvis et anlegg er registrert med kooridinater, er det disse som i første omgang brukes til å vise beliggenheten på kart, hvis det ikke er lagt inn koordinater, er det postadressen som brukes.

Redigere anlegg

Velg «Anlegg» på forsiden/»Hjem»-siden i SkytterAdmin. Der får dere opp en liste over de anleggene som er registrert som klubbens. Klikk anleggsnavnet for å redigere opplysningene som er registrert.

Søk fram og velg stevnet i terminlista, og klikk «Logg inn» om nødvendig. Rull ned til «Påmelding» og klikk pilen til høyre i det grønne «Påmelding»-feltet. Klikk boksen som kommer opp med «Lagpåmelding for », og dere får opp en side for påmelding av klubbmedlemmer. Der klikker dere feltet «Navn» for å få opp en liste over klubbens medlemmer, velger en av dem som skal meldes på, tildeler klasse og øvelse for vedkommende og klikker «Legg til». Gjenta operasjonen for alle medlemmer som skal meldes på og klikk så «Neste».

På siden dere så får opp, betaler dere om arrangøren har lagt opp til forhåndsbetaling. Hvis ikke, er dette bare en side for bekreftelse av påmeldingen. Klikk så «Bekreft påmelding» for å sende den til arrangøren.

Underveis i påmeldingen kan dere gå fram og tilbake og gjøre endringer i påmeldingen, helt til dere klikker «Bekreft påmelding».  Vil dere slette en påbegynt påmelding, klikke «Avbryt», da slettes alt dere har lagt inn.

Informasjon kommer.