Internasjonale mesterskap

Under følger oversikt over internasjonale mesterskap. Til disse mesterskapene må den enkelte skytter kvalifisere seg, og mesterskapene blir administrert av forbundskontoret.