Internasjonale mesterskap

Under følger oversikt over internasjonale mesterskap. Til disse mesterskapene må den enkelte skytter kvalifisere seg, og mesterskapene blir administrert av forbundskontoret.

Internasjonale stevner

Under følger oversikt over internasjonale stevner som er åpen for deltakelse. Påmelding til disse stevnene blir ikke administrert av forbundskontoret.