Om NSF

Norges Sportsskytterforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

FORMÅL

«Norges Sportsskytterforbunds formål er å fremme skyteidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på de verdier som er vedtatt av Idrettstinget.»

Dette er § 1 i Norges Sportsskytterforbunds lov.