Om NSF

Norges Skytterforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF).

FORMÅL

Norges Skytterforbunds formål og oppgaver er:

  1. som sentralorganisasjon og særforbund for skyting å organisere og lede arbeidet for skytingens fremme
  2. å arbeide for hensiktsmessige regler for de enkelte skytegrener, så vel nasjonalt som internasjonalt
  3. å representere norsk skyting internasjonalt og være bindeledd mellom innenlandske og utenlandske skytterorganisasjoner, samt å formidle eller arrangere konkurranser med utenlandske organisasjoner
  4. å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at de krav og utfordringer forbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, imøtekommes.

Dette er § 1 i Norges Skytterforbunds lov.