Notater styremøte 29.08.2018

Dato: 29.08.2018
Sted: Klubblokalet til Melhus PK
Tilstede: Magnus, Viggo, Jan, Ingfrid, Gunnar, Geir Tore
Tid: 18:00 -> 20:00

Saksliste:

Status:
– Pistol
– Det er avviklet NM-felt på Oppdal og NM-bane under NM-uka
i Rogaland
– Gunnrid Kjellmark fra TPK vant VM-fin under NM uka og
fikk kongepokal for finaleresultatet.
– Mange gode resultater og flere Norgesmesterskap til skyttere
fra Sør-Trøndelag.
– NM-uka 2019 blir også i Rogaland, lagt til uke 26.

– Rifle
– Ingen aktivitet i Sør-Trøndelag.
– Landsskytterstevne i Stjørdal har tatt litt fokus fra
rifleskyting i kretsen.

– Lerdue
– Ikke tilstede

– Viltmål
– Ingen aktivitet

– Økonomi
(ikke offentlig tilgjengelig)

Arbeidsfordeling etter at leder Pistol og Utdanningskontakten har trukket seg fra styre i kretsen.
– Magnus spør Arild Inge og Britt Elena om de kan stå i vervene fram
til neste Ting slik at vi slipper og arrangere ekstraordinært ting.
– Helge O har tilbudt seg å hjelpe til med å ferdigstille forslag
til terminliste for 2019.
– Vi må innskjerpe reglene for endring og etterregistrering av stevner.

– Hva gjør vi med Trenerkurs og Dommerkurs i høst?

Orientering om «bråket» i TPK.
– TPK har ekstraordinært årsmøte 27.09

Orientering om prosjekt skytehall i Granåsen.
– Planene for skytehall skal opp til politisk behandling i
første halvdel av september.

Neste møte: 11.10.2018 kl: 18:00