Norges Skytterforbunds kretser

 

For en oversikt over klubbene i hver krets, klikk på kretsnavnet.
For en samlet liste over alle NSFs medlemsklubber; se her.

Håndbok for skytterkretser

I denne håndboken finner du en samling av kretsenes oppgaver fra Fellesreglementet og lovnorm for særkretser.

Håndbok for skytterkretser, oppdatert oktober 2021