Dommerutdanning

For å kunne arrangere konkurranser, er vi avhengige av dommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og regler. NSFs klubber har jevnlig behov for nye dommere, og NSF oppfordrer engasjerte til å ta dommerkurs slik at konkurransene kan gjennomføres.

På denne siden finner du informasjonen du trenger, enten du ønsker å delta på, eller å arrangere et dommerkurs.

Om du har noen spørsmål, ta kontakt med idrettskonsulent i NSF.

Trykk for å velge:

Kurs Gren Kort beskrivelse Målgruppe Støtte Rammeplan
Dommerkurs

Tid: 25t
Arrangør: Skytterkrets
Instruktør:
Godkjent kurslærer i NSF

Pistol
Rifle
Lerdue
Viltmål
Generelle forhold for dommeren.
Utstyr og ammunisjon.
Krav til baner, skiver og utstyr.
Fellesreglement og nasjonale bestemmelser.
Erfarne skyttere og ledere fra 16 år og oppover. Godkjent for VO-tilskudd + breddemidler* Pistol
Rifle
Lerdue
Viltmå – kommer høsten 2020
Kurs i elektronikk 

Tid: 15t
Arrangør: Skytterkrets
Instruktør:
Godkjent kurslærer i NSF

Pistol
Rifle
Skivenes virkemåte, feilkilder, vedlikehold, systemets logg, godkjenning av elektroniske skiver.
Klassifikasjon. Beregning av skuddverdier.
Praktisk trening.
Dommere med godkjent dommerkurs. Godkjent for VO-tilskudd og breddemidler* Elektronikk
Feltdommer-kurs
Tid:
15t
Arrangør: Skytterkrets
Instruktør:
Godkjent kurslærer i NSF
Pistol Sikkerhet.
Krav til baner og skivemateriell.
Utstyr, våpen og ammunisjon.
Programmer, prosedyrer og konkurranseregler.
Funksjonærer og jury.
Skytteres og leders opptreden.
Klasseføring og resultatlister.
Erfarne skyttere og ledere fra 16 år og oppover. Godkjent for VO-tilskudd og breddemidler* Feltdommer
Jeg vil gå på dommerkurs hva gjør jeg?

Sjekk om det er noen planlagte kurs i nærheten av der du bor, dette kan du se på NSFs kurskalender.

Om det ikke er planlagt noen kurs bør du ta kontakt med din lokale skytterkrets for å melde interesse for kurs. Du finner en liste over kretsene og kontaktinformasjon her.

Hva koster det å delta på kurs?

Kursmateriale (oppdatert 29.2.24)

 • Nasjonalt dommerkurs
  • Pistol: kr 700,- per deltaker (inkluderer alle kurshefter, dommermerke og platetolk)
  • Rifle: kr 575,- per deltaker (inkluderer alle kurshefter og dommermerke)
  • Lerdue: kr 650,- (inkluderer alle kurshefter og dommermerke)
  • Viltmål: kr 400,- (inkluderer alle kurshefter og dommermerke)
 • Feltdommer – kr 370,- per deltaker (inkluderer alle kurshefter, dommermerke og platetolk)
 • Elektronikk – kr 75,- per deltaker (inkluderer materiell og dommermerke)

NB! Kursmateriale bestilles av arrangør, men sendes til hver enkelt kursdeltaker. Faktura sendes til arrangør.
Tøymerker sendes til den enkelte deltaker etter bestått eksamen.

Deltakeravgiften vil avhenge av skytterkrets/arrangørens økonomi.

NSF oppfordrer klubbene til å dekke kostnadene for sine deltakere, da deltakeren kommer tilbake fra kurs med verdifull kompetanse som kan være nyttig for klubben.

Hvordan foregår kurset?

Avhengig av hva slags dommerkurs du skal gå arrangeres kursene fredag-søndag eller lørdag-søndag og avsluttes med en eksamen. Noen av kursene krever også at du gjennomfører og består e-læring i forkant.

Hva må jeg gjøre for å bestå kurset?

Nasjonalt dommerkurs og feltdommerkurs

 • Bestå e-læring i forkant av kurset (krav til 60 % korrekt besvarelse)
 • Kravet til oppmøte på kurset er 80 %
 • Bestå eksamen (krav til 85 % korrekt besvarelse)

Kurs i elektronikk

 • Kravet til oppmøte på kurset er 80 %
 • Bestå eksamen (krav til 85 % korrekt besvarelse)
 • Gjennomføre praksis i etterkant av kurset (være dommer på ett stevne)
Hvem kan arrangere dommerkurs?

Det er hovedsakelig skytterkretsenes sitt ansvar å arrangere kurs, men det er også åpent for at klubber kan arrangere kurs.

Hvor begynner vi?

Finn noen helger hvor det er aktuelt for dere å arrangere kurs og velg en person til å være ansvarlig for kurset. Ta deretter kontakt med breddeansvarlig i NSF for hjelp til å finne en kurslærer og få mer informasjon.

Deltakere

Vi anbefaler 8-12 deltakere på et kurs.

Nedre aldersgrense for å delta på dommerkurs er 16 år.

Hvordan beregner vi kostnader?

NSF dekker reise og overnatting for kursholder. Resten av kostnadene må dekkes av kretsen og gjennom deltakeravgiften. Prisene gjelder fra januar 2023. Noen av kostnadene er:

 • Kursmateriale
  • Nasjonalt dommerkurs
   • Pistol: kr 500,- per deltaker (inkluderer alle kurshefter, dommermerke og platetolk)
   • Rifle: kr 400,- per deltaker (inkluderer alle kurshefter og dommermerke)
   • Lerdue: kr 450,- (inkluderer alle kurshefter og dommermerke)
   • Viltmål: kr 280,- (inkluderer alle kurshefter og dommermerke)
  • Feltdommer – kr 300,- per deltaker (inkluderer alle kurshefter, dommermerke og platetolk)
  • Elektronikk – kr 0,- per deltaker (kurshefte sendes digitalt og dommermerke kan bestilles når praksis er bestått)
 • Honorar kursholder (ca 8000 – 10 000,-)
 • Bespisning (anbefaler at det serveres en varm lunsj pga lange kursdager)
 • Leie av lokale?
Støtte til gjennomføring av kurs

Skytterkretsen/arrangør kan motta støtte til dommerkurs gjennom tre ulike ordninger:

 1. Søknadsbaserte breddemidler:
  Les mer om dette her
 2. Voksenopplæringsmidler (VO-midler):
  NSFs tre ulike typer dommerkurs er godkjent for VO-midler.  Når kurset blir registrert i Sportsadmin, vil arrangør motta VO-tilskudd. NSF sentral registrerer dommerkursene i Sportsadmin og utbetaler VO-midlene til arrangør påfølgende år.
 3. Direkte utbetaling av breddemidler/kursstøtte:
  NSF utbetaler en kursstøtte på til sammen kr 100 000 hvert år. Dette utbetales til klubber og kretser som har gjennomført VO-godkjente kurs. Støtten baseres på antall registrerte kurs i Sportsadmin, og utbetales påfølgende år. Størrelsen på tilskuddet fastsettes ut i fra antallet kurs som registreres. Du kan lese mer om denne støtteordningen her.
Hvem kan holde dommerkurs?

Det er kun godkjente dommerinstruktører som kan være kurslærer for dommerkurs. Kursene gjennomføres i regi av krets. Under følger oversikt over våre godkjente dommerinstruktører.

Navn                         Gren  E-post Navn                      Gren E-post
Bjørn Haug Lerdue bfhaug @ broadpark.no Holger Vilter Pistol holgervilter @ gmail.com
Stein Otto Strøm Lerdue stein.o.strom @ falck.com Andrew Walls Pistol andrew.walls @ hotmail.no
Per Bjørnar Moen Lerdue pbj-moen @ online.no Eirik Jensen Pistol, Rifle eirik.jens1 @ gmail.com
Stein Håkon Gundersen Lerdue steinhg1 @ outlook.com Helge Olden Pistol, Rifle hel-old @ online.no
Knut Bakken Rifle knbakken @ yahoo.no Astrid Landsverk Pistol aftrab @ online.no
Helge Stubberud Rifle helge-as @ hotmail.no Rune Kristian Hansen Pistol, Rifle rune.kristian.hansen @ ntnu.no
Nyttige maler

Deler av NSFs dommerutdanning er nettbasert. Du kan allerede nå gjennomføre den nettbaserte delen av utdanningen, og fullføre kurset når det settes opp dommerkurs i din skytterkrets eller klubb. Du kan også ta e-læringen uavhengig av om du er påmeldt et dommerkurs eller ikke.

 1. Gå inn på NIFs e-læringsportal
 2. Logg inn med samme innlogging som Min Idrett
 3. Velg «Særforbund» i toppmenyen og deretter «Norges Skytterforbund»
 4. Velg e-kurset du ønsker å ta

Alle dommere må hvert 4. år gjennomføre et oppdateringskurs. Oppdateringskursene finner sted flere steder i landet året etter de Olympiske Leker (sommer).

Etter hvert OL foretar International Shooting Sport Federation (ISSF) regelendringer som innebærer at NSF må oppdatere regelverket og alle dommere må gjennomføre oppdatering. Alle dommere som ønsker å fornye dommerlisensen sin må gjennomgå oppdatering.

Dommere som ikke gjennomfører oppdateringen innen 31.12 samme kalenderår vil ikke lenger kunne praktisere som dommere og vil bli strøket fra dommerregisteret. Om man da ønsker å gjenoppta dommervirksomheten må man gå et nytt dommerkurs.

Det blir sendt ut informasjon til alle dommere, klubber og kretser om oppdateringen når reglementene er klare.

Dommeroppdatering 2024

Dommeroppdateringer som skulle vært gjennomført i 2021 er utsatt til 2024. Det betyr at alle dommere som fornyet lisensen sin i 2017 eller har bestått dommerkurs i perioden 2017-2023, vil få forlenget sin lisens til 31.12.2024

Les mer om dette her.

Under følger kretsvis oversikt over godkjente dommere i NSF.  Med godkjente dommere menes dommere som har gjennomført oppdatering siden forrige regelendring, dvs. etter 01.01.2017.

Dommerregisteret oppdateres jevnlig og er tilgjengelig på skyting.no for den enkelte arrangør som ønsker å få oversikt over dommere som har godkjent dommerlisens og er tilgjengelig for oppdrag til stevner og mesterskap.

Viktig informasjon vedrørende dommerregisteret:

Dette er et register som føres manuelt av administrasjonen i NSF. Frafall av dommere, endringer i klubbrepresentasjon osv må derfor rapporteres til Helene Rønningen (helene.ronningen @ skyting.no) for å bli endret.

Akershus Oslo
Østre Agder Rogaland
Buskerud Sogn og Fjordane
Finnmark Sør-Trøndelag
Hedmark Telemark
Hordaland Troms
Møre og Romsdal Vest-Agder
Nord-Trøndelag Vestfold
Nordland Østfold
Oppland

Informasjon ang. kompetansekort/plastkort. 

Det vil ikke lenger bli sendt ut kompetansekort i og med at all dokumentasjon av kurs og kompetanse nå skjer i Min Idrett/IKu. Det er IKu og dommerregisteret som er det formelle systemene for registrering av kurs og kompetanse. Den enkeltes Idretts-CV er tilgjengelig i «Min Profil» på den enkeltes Min Idrett-side: www.minidrett.no.

Den enkeltes Idretts-CV blir fortløpende oppdatert etter hvert som det enkelte organisasjonsledd (klubb, krets eller særforbund) registrerer kurs og kompetanse i IKu. Kompetansekortene/plastkortene er dermed overflødig.

Internasjonale dommere

NSF har flere dommere som er utdannet internasjonale dommere innenfor ISSF og WSPS:

Navn A/B Rifle Pistol Lerdue Viltmål Elektronikk WSPS
Stein Håkon Gundersen B X
Eirik Jensen A X X X
Astrid Landsverk A X X X
Tom Lauritzen A X X X
Arne Lidwin B X X X
Per Bjørnar Moen A X
Unni Nicolaysen A X X X X X
Øystein Nirisen A X X X
Helge Olden B X X X X
Gyda Olssen B X
Øivind Selnes A X X
Magnus Strømdal B X X X X
Ingrid Stubsjøen B X
Line Teppdalen B
Andrew  Walls A X X X
Rune-Kristian Hansen B X X X
Viggo Olden B X X X

NSFs kurskalender finner du her.