Viktig informasjon om dommeroppdatering

Dommeroppdateringen blir igjen utsatt i påvente av et oppdatert regelverk fra ISSF. Teknisk Komité (TK) har vedtatt at gjeldende regelverk (NSF oversettelse fra 2018) følges nasjonalt også i 2024. Finaler i NM bruker de til enhver tid gjeldende regler som ligger på ISSF hjemmeside. Kapittel 6.17 – 6.20.

Bakgrunn for dette er at endringene i det reviderte regelverk fra ISSF i 2023 er marginale. Det blir derfor unødvendig kostbart å gjennomføre en oversettelse, samt oppdatering av dommere, for en så kort periode.

Denne artikkelen sendes også ut på e-post til alle klubber. Om klubben er usikker på hvem i klubben som er dommere kan dere sjekke dette i dommerregisteret.

Når vil neste dommeroppdatering bli gjennomført?
Dette er fortsatt usikkert. Oppdatering til nytt regelverk vil starte så fort ISSF lanserer det nye regelverket. Dette vil trolig skje etter OL i Paris 2024.

Dommeroppdateringen skulle normalt ha vært gjennomført i 2021. Først ble ISSFs oppdatering av regelverket utsatt fordi OL i 2020 ble utsatt, og så har vi ventet på en oppdatering etter OL i Tokyo 2021 uten at det foreløpig har kommet mye annet enn midlertidige versjoner av finalereglene.

Hva med dommerlisensene?
Alle som fornyet lisensen sin i 2017 eller har bestått dommerkurs i perioden 2017-2023, vil få forlenget sin lisens til 31.12.2024. Hvis du sjekker din idretts-cv i Min Idrett vil utløpsdatoen enten si 2021 (hvis du gjennomførte oppdatering), eller 2022/2023 (året du gikk kurs), men lisensen vil være gyldig helt til et nytt dommeroppdateringskurs er gjennomført.

Kan vi fortsatt utdanne nye dommere?
Dommerkurs kan avholdes som normalt.

Alle nye dommere som gjennomfører kurs i 2023 eller 2024, før dommeroppdateringen er klar og integrert i dommerutdanningen, vil måtte gjennomføre dommeroppdateringen innen 31.12.2024 for å beholde sin dommerlisens.

En dommeroppdatering tar typisk 3-4 timer og gjennomføres på en ettermiddag/kveld

Konkurransereglement

Oversikt over gjeldende konkurransereglement finner du her.

Har du spørsmål om regelverket kan du ta kontakt med Teknisk Komité (TK). Kontaktinformasjon til TK finner du her.